Informa't de les malalties en què som especialistes

Tabaquisme

tabaquisme Vall d'Hebron

El consum de tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i evitable. És un dels factors de risc més importants de les principals malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, així com d’un nombre important de càncers. A més, l’exposició passiva al fum ambiental del tabac incrementa el risc de càncer de pulmó i altres malalties en les persones no fumadores. Els danys causats directament pel tabaquisme afecten principalment les persones fumadores, una quarta part de les quals morirà durant la seva vida activa, i haurà perdut entre vint o vint-i-cinc anys de vida. Però el consum de tabac afecta la societat en conjunt. 

 

Informació destacada

Es calcula que el 90% dels càncers de pulmó estan causats pel tabac (un 5-8% dels quals són causats pel tabaquisme passiu!). El més important  és que: un fumador actiu té 13 vegades més risc de patir càncer de pulmó que una persona que no fuma, i un fumador passiu té 1,5 vegades més risc (de mitjana). L’agent nociu és el fum, que està composat per unes 4000 substàncies químiques diferents, més de 40 de les quals són carcinògenes. Hi ha una relació clara de l’augment de risc amb diversos factors com ara: l’edat que comences a fumar, la duració, el patró d’inhalació i òbviament també amb el grau de consum.

Els beneficis del fet de deixar de fumar són ben clars; les persones exfumadores, deu anys després de deixar l'hàbit, tenen el mateix risc de contreure malalties que les no fumadores. Aconseguir l'abandonament definitiu del tabaquisme, però, no és fàcil, tot i que és ben possible. En cas de dubte, és convenient consultar un professional de la salut i seguir les seves recomanacions.

 

Els símptomes

 

El tabaquisme és una drogodependència en la qual intervenen factors de comportament, psicològics, socials i farmacològics.

Els símptomes del fumador començen per una tos irritativa i crònica i poden derivar en problemes més greus com infarts, insuficiència respiratòria , ictus o càncer de diferents localitzacions, principalment pulmó , bufeta, etc..

 

A qui afecta la malaltia?

 

Les persones fumadores són aquelles que consumeixen tabac, ja sigui de manera habitual o esporàdica. Les conseqüències depenen de diversos factors, com el nombre de cigarretes, la profunditat de la calada, el temps de retenció del fum en els pulmons i els anys de consum.

El fumador passiu és aquella persona que, tot i no ser fumadora, aspira el fum del tabac.

 

El diagnòstic

 

El diagnòstic es basa en la anamnesi que es fa a tot els pacients que acudeixin  a una consulta de salut sigui d'infermeria o mèdica.

 

El tractament habitual

 

En la majoria de casos , els fumadors intenten deixar de fumar per si mateixos i la majoria ho consegueixen així.

En altres casos necessiten ajuda de professionals, siguin infermeres, metges o psicòlegs.

En tots els casos el tractament psicològic és molt important per deixar de fumar i en altres es necessita l'ajuda de fàrmacs com els derivats de nicotina ( pegats, xiclets, comprimits o spray bucal),la vareniclina o bupropion, que s'han demostrat efectius en la ajuda al fumador.

 

Les proves més habituals

 

Carboximetria : determina el CO en aire espirat.

Test de Fagerström: dependència física del fumador

Test de Richmond: Motivació del fumador per deixar de fumar 

 

Prevenció

 

Deixar de fumar és la millor forma de prevenir les consequències del tabaquisme

 

 

 

Per centres

Serveis transversals

On es troba
  
Consells de salut relacionats
   
Professionals relacionats
Dra. Magda
Campins Martí
Cap de Servei
Medicina Preventiva i Epidemiologia
Epidemiologia i Salut Pública
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses