Informa't de les malalties en què som especialistes

Síndromes de la fallada medul·lar congènita

Síndromes de la fallada medul·lar congènita a Vall d'Hebron

Aquestes síndromes són un grup de malalties que es caracteritzen per presentar una producció inadequada de cèl·lules sanguínies (anèmia, neutropènia i plaquetopènia), malformacions constitucionals i risc de càncer.

 

Es diagnostiquen a l’edat pediàtrica, però també se’n donen casos a l’edat adulta. En concret, aquestes síndromes són:  anèmia de Fanconi, disqueratosi congènita o selectivament neutropènia congènita greu, anèmia de Diamond-Blackfan, síndrome de Diamond-Shwachman, trombocitopènia megacariocítica.  

Informació destacada

Com actuen les síndromes de la fallada medul·lar congènita?

 

Les malformacions que poden comportar les síndromes de fallada medul·lar congènita afecten la pell, els ossos, el cor, l’aparell digestiu, així com els sistemes urinari, endocrí, nerviós central,  entre d’altres. A més, poden tenir repercussió en l’àmbit de la medul·la òssia.

 

D’altra banda, també provoquen predisposició a càncers com ara la leucèmia aguda mieloblàstica, síndrome mielodisplàstica i carcinomes escamosos de cap i coll i ginecològics.

 

Aquestes síndromes tenen en comú alteracions en vies biològiques importants pel creixement i divisió cel·lular com és l’activació de gen p53 que condueix a la parada del cicle cel·lular, envelliment i mort cel·lular. A més, s’han identificat mutacions en més de 80 gens.

 

Tot i que el tractament s’inicia a l’edat pediàtrica, és molt important fer-ne un seguiment quan el pacient és adult. El diagnòstic precoç de les síndromes és fonamental per assegurar un tractament adequat del pacient. Amb això es vol minimitzar la toxicitat alhora que permet un consell genètic, així com iniciar estratègies de prevenció i vigilància del càncer. Aquest  tractament ha d’anar orientat a tractar la fallada medul·lar, però també les malformacions constitucionals i manifestacions extrahematològiques, així com el tractament del càncer.

 

Per donar una atenció òptima al pacient cal un grup d’especialistes multidisciplinari amb una gran experiència en aquestes patologies.

 

Els símptomes

 

Els primers símptomes estan relacionats amb la falta de producció de cèl·lules sanguínies:

 • anèmia: que produeix pal·lidesa, cansament i decaïment.
 • neutropènia: que pot donar lloc a febre i infeccions.
 • plaquetopènia: que provoca sagnat en la pell en forma d’hematomes i petèquies, o ocasionalment en mucoses o òrgans interns.

 

També es donen signes relacionats amb malformacions com ara:

 • talla baixa
 • taques a la pell
 • malformacions òssies a les mans o els braços

 

A qui afecten les síndromes de la fallada medul·lar congènita?

 

Les incidències estimades en les diferents entitats són:

 • Anèmia de Fanconi: 1 cas/160.000-200.000 nounats l’any
 • Neutropènia congènita greu: 1/250.000 nounats l’any
 • Síndrome de Diamond-Shwachman: 1/250.000 nounats l’any
 • Anèmia de Diamond-Blackfan: 1/160.000-200.000 nounats l’any
 • Sobre la disqueratosi congènita i la trombocitopènia megacariocítica no n’existeixen dades.

 

El diagnòstic

 

Les proves que es fan habitualment per detectar les síndromes de fallida medul·lar congènita són:

 • Hemograma
 • Aspirat de medul·la òssia
 • Biòpsia de medul·la òssia
 • Estudi de fragilitat cromosòmica
 • Estudis genètics
 • Diagnòstic molecular

 

El tractament habitual

 

Per tractar aquestes patologies se segueixen els mètodes següents:

 • Trasplantament de progenitors hematopoètics
 • Transfusions
 • Andrògens
 • Tractament del càncer
 • Cirurgia oncològica
 • Cirurgia ortopèdica

 

La prevenció

 

Per tal de prevenir aquestes patologies és important evitar el tabac, l’alcohol, el sol i seguir una alimentació equilibrada. A més, s’ha de seguir un protocol de prevenció del càncer amb visites regulars a la Unitat de Prevenció del Càncer i dels serveis d’Otorrinolaringologia, Cirurgia Maxil·lofacial i Ginecologia.  

Per centres

Hospital General

On es troba

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba

Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats

On es troba
Especialitats assistencials
  
Tractaments relacionats
  
Professionals relacionats
Dr. Josep
Tabernero Caturla
Cap de Servei
Oncologia Mèdica
Dra. Coro
Bescós Atín
Investigadora Principal
CIBBIM-Nanomedicina. Noves Tecnologies i Microcirurgia Craniofacial
Dra. Anna
Suy Franch
Cap de Secció
Obstetrícia
Investigador Principal
Medicina Materna i Fetal
Dra. M. Elena
Carreras Moratonas
Cap de Servei
Obstetrícia
Investigadora Principal
Medicina Materna i Fetal
Dr. Antonio
Gil Moreno
Cap de Servei
Ginecologia
Recerca Biomèdica en Ginecologia
Dr. Joan
Minguell Monyart
Cap de Servei
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Cirurgia Reconstructiva de l'Aparell Locomotor
Dr. Juan
Lorente Guerrero
Cap de Servei
Otorinolaringologia
Recerca Biomèdica amb Cèl·lules Mare de Càncer
Sra. Silvia
Bosch Raventos
Supervisora d'Infermeria
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Sra. Adela
Amat Huerta
Supervisora d'Infermeria
Urologia
Dr. Daniel
Pacha Vicente
Coordinador Mèdic
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Sra. Teresa
Sanclemente Boli
Supervisora d'Infermeria
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Dra. Cristina
Díaz de Heredia Rubio
Cap de Secció
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Investigador
Oncologia, Recerca Translacional en Càncer en la Infància i l'Adolescència
Sra. Montse
Sevillano Aparicio
Supervisora d'Infermeria
Notícies i activitats