Informa't de les malalties en què som especialistes

Síndromes de la fallada medul·lar congènita

Síndromes de la fallada medul·lar congènita a Vall d'Hebron

Aquestes síndromes són un grup de malalties que es caracteritzen per presentar una producció inadequada de cèl·lules sanguínies (anèmia, neutropènia i plaquetopènia), malformacions constitucionals i risc de càncer.

 

Es diagnostiquen a l’edat pediàtrica, però també se’n donen casos a l’edat adulta. En concret, aquestes síndromes són:  anèmia de Fanconi, disqueratosi congènita o selectivament neutropènia congènita greu, anèmia de Diamond-Blackfan, síndrome de Diamond-Shwachman, trombocitopènia megacariocítica.  

Informació destacada

Com actuen les síndromes de la fallada medul·lar congènita?

 

Les malformacions que poden comportar les síndromes de fallada medul·lar congènita afecten la pell, els ossos, el cor, l’aparell digestiu, així com els sistemes urinari, endocrí, nerviós central,  entre d’altres. A més, poden tenir repercussió en l’àmbit de la medul·la òssia.

 

D’altra banda, també provoquen predisposició a càncers com ara la leucèmia aguda mieloblàstica, síndrome mielodisplàstica i carcinomes escamosos de cap i coll i ginecològics.

 

Aquestes síndromes tenen en comú alteracions en vies biològiques importants pel creixement i divisió cel·lular com és l’activació de gen p53 que condueix a la parada del cicle cel·lular, envelliment i mort cel·lular. A més, s’han identificat mutacions en més de 80 gens.

 

Tot i que el tractament s’inicia a l’edat pediàtrica, és molt important fer-ne un seguiment quan el pacient és adult. El diagnòstic precoç de les síndromes és fonamental per assegurar un tractament adequat del pacient. Amb això es vol minimitzar la toxicitat alhora que permet un consell genètic, així com iniciar estratègies de prevenció i vigilància del càncer. Aquest  tractament ha d’anar orientat a tractar la fallada medul·lar, però també les malformacions constitucionals i manifestacions extrahematològiques, així com el tractament del càncer.

 

Per donar una atenció òptima al pacient cal un grup d’especialistes multidisciplinari amb una gran experiència en aquestes patologies.

 

Els símptomes

 

Els primers símptomes estan relacionats amb la falta de producció de cèl·lules sanguínies:

 • anèmia: que produeix pal·lidesa, cansament i decaïment.
 • neutropènia: que pot donar lloc a febre i infeccions.
 • plaquetopènia: que provoca sagnat en la pell en forma d’hematomes i petèquies, o ocasionalment en mucoses o òrgans interns.

 

També es donen signes relacionats amb malformacions com ara:

 • talla baixa
 • taques a la pell
 • malformacions òssies a les mans o els braços

 

A qui afecten les síndromes de la fallada medul·lar congènita?

 

Les incidències estimades en les diferents entitats són:

 • Anèmia de Fanconi: 1 cas/160.000-200.000 nounats l’any
 • Neutropènia congènita greu: 1/250.000 nounats l’any
 • Síndrome de Diamond-Shwachman: 1/250.000 nounats l’any
 • Anèmia de Diamond-Blackfan: 1/160.000-200.000 nounats l’any
 • Sobre la disqueratosi congènita i la trombocitopènia megacariocítica no n’existeixen dades.

 

El diagnòstic

 

Les proves que es fan habitualment per detectar les síndromes de fallida medul·lar congènita són:

 • Hemograma
 • Aspirat de medul·la òssia
 • Biòpsia de medul·la òssia
 • Estudi de fragilitat cromosòmica
 • Estudis genètics
 • Diagnòstic molecular

 

El tractament habitual

 

Per tractar aquestes patologies se segueixen els mètodes següents:

 • Trasplantament de progenitors hematopoètics
 • Transfusions
 • Andrògens
 • Tractament del càncer
 • Cirurgia oncològica
 • Cirurgia ortopèdica

 

La prevenció

 

Per tal de prevenir aquestes patologies és important evitar el tabac, l’alcohol, el sol i seguir una alimentació equilibrada. A més, s’ha de seguir un protocol de prevenció del càncer amb visites regulars a la Unitat de Prevenció del Càncer i dels serveis d’Otorrinolaringologia, Cirurgia Maxil·lofacial i Ginecologia.  

Per centres

General Hospital

On es troba

Maternity and Children's Hospital

On es troba

Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats

On es troba
Especialitats assistencials
 
Consells de salut relacionats
Tractaments relacionats
 
Professionals relacionats
Dr. Josep
Tabernero Caturla
Dr. Antonio
Gil Moreno
Recerca Biomèdica en Ginecologia
Cap de Servei
Ginecologia
Dra. Soledad
Gallego Melcón
Recerca Translacional en Càncer en la Infància i l'Adolescència
Cap de Servei
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Dr. Daniel
Seron Micas
Cap de Servei
Nefrologia
Dr. Juan
Lorente Guerrero
Recerca Biomèdica amb Cèl·lules Mare de Càncer
Cap de Servei
Otorinolaringologia
Dr. Joan
Minguell Monyart
Cirurgia Reconstructiva de l'Aparell Locomotor
Cap de Servei
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Dra. M. Elena
Carreras Moratonas
Lead Researcher
Medicina Materna i Fetal
Lead Researcher
Obstetrícia
Dr. Joan
Carles Galcerán
Research Technician
Genitourinary, Central Nervous System (CNS) Tumours, Sarcoma and cancer of unknown primary site programme
Research Technician
Oncologia Mèdica
Dr. Enric
Castellet Feliu
Cap de Secció
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Sra. Teresa
Sanclemente Boli
Nursing Supervisor
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Dr. Juan Antonio
Hueto Madrid
CIBBIM-Nanomedicina. Noves Tecnologies i Microcirurgia Craniofacial
Coordinador Mèdic
Cirurgia Maxil·lofacial i Oral
Dra. Enriqueta
Felip
Research Technician
Thoracic tumours and head and neck cancer group
Research Technician
Oncologia Mèdica
Sra. Silvia
Bosch Raventos
Nursing Supervisor
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 
Notícies i activitats