Informa't de les malalties en què som especialistes

Restrenyiment

Restrenyiment a la Vall d'Hebron

El restrenyiment és un trastorn de l’hàbit intestinal que es caracteritza per una disminució en la freqüència evacuativa de la femta o en femtes dures i difícils d’expulsar. Afecta més a les dones i, en molts casos, cursa amb dolor o molèsties abdominals. Aquesta entitat té una repercussió personal, sanitària i social molt important.

En la majoria dels casos, la causa del restrenyiment és desconeguda, sense una lesió orgànica o anatòmica que ho expliqui, i es defineix coma restrenyiment funcional o primari. En altres casos, l’aparició del restrenyiment es veu afavorida per determinades malalties o medicaments, que és el que es coneix com a restrenyiment secundari. 

Informació destacada

Dins del restrenyiment primari podem distingir-hi algunes variants:

 

 • Restrenyiment amb trànsit colònic normal, és a dir, que el temps que inverteix el material intestinal a recórrer l’intestí gros és normal. És el més freqüent i s’associa amb dolor. Sovint es coneix com la síndrome d’intestí irritable.
 • Restrenyiment amb trànsit colònic lent ocasionat per una alteració de la motilitat del còlon, és a dir, dels moviments de l’intestí. En general, té símptomes més severs i una resposta menor al tractament.  
 • Restrenyiment amb dificultat expulsiva, a causa d’una alteració en la funció defecatòria o a una anormalitat anatòmica de la pelvis, del recte o del canal anal com ara el rectocele, enterocele i prolapse rectal.
 • Restrenyiment associat a patologies panintestinals complexes (miopaties i neuropaties intestinals), que, encara que són poc freqüents, poden portar a un fracàs continu dels tractaments administrats.

 

El restrenyiment secundari es deu al consum de certs medicaments, sobretot opiacis per al dolor, i a malalties neurològiques, metabòliques, infeccioses (Chagas) i al càncer, entre d’altres.

 

Els símptomes

El més freqüent és la dificultat per a l’evacuació.

 

En el cas que hi hagi alteració en l’evacuació rectal, els símptomes poden ser:

 • esforç en la defecació
 • excrements grumollosos o durs  
 • sensació d’evacuació incompleta
 • absència de reflex evacuant
 • sensació d’obstrucció  

 

A qui afecta el restrenyiment?

Aquesta entitat és molt comuna tant en adults com en infants, i pot afectar entre el 10 % i el 30 % de la població mundial. El 69 % dels pacients que el pateixen diuen que afecta el seu rendiment escolar o laboral, i el 40 % dels pacients amb restrenyiment ha consultat en alguna ocasió el metge per aquest motiu. A l’Estat espanyols, entre els anys 2005-2006 es van dispensar més de 23 milions d’unitats de diversos laxants durant un any.

 

 

El diagnòstic

En general, no es fan estudis de rutina en pacients amb restrenyiment crònic si no hi ha signes d’alarma com poden ser febre, pèrdua de pes o sagnat rectal. En canvi, el restrenyiment de recent aparició, sense causa aparent, o que no respon bé al tractament, ha d’estudiar-se mitjançant diferents proves com ara:

 • fibrocolonoscòpia
 • manometria anorectal
 • temps de trànsit colònic
 • defecografia  
 • ènema opaca
 • escàner
 • ressonància

 

El tractament habitual

El restrenyiment ha de ser tractat de manera individualitzada i cal analitzar-ne la presència de les causes que l’originin o l’agreugin. També cal investigar els hàbits dietètics, higiènics i el consum de fàrmacs del pacient.

 

L’absència de resposta a aquest tractament ha de ser valorada per especialistes.

 

Prevenció

Hi ha diverses maneres de prevenir l’estrenyiment:

 • Cal evitar el sedentarisme i fer exercici moderat.  
 • Cal augmentar la ingesta de líquids i de fibra.  
 • No s’ha d’evitar defecar quan se’n tenen ganes i s’ha d’adoptar una postura adequada a l’hora de fer-ho.

Per centres

Hospital General

On es troba

Serveis transversals

On es troba
  
Consells de salut relacionats
Tractaments relacionats
Proves diagnòstiques relacionades
 
Professionals relacionats
Dr. Eloy
Espin Basany
Cap d'Unitat
Cirurgia de Còlon i Recte
Dr. Javier
Santos Vicente
Metge/ssa
Aparell Digestiu
Investigador Principal
Malalties Digestives i Hepàtiques / Infermeria, Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva
Dr. José Luis
Sánchez García
Metge/ssa
Cirurgia de Còlon i Recte
Dra. Carolina
Malagelada Prats
Metge/ssa
Aparell Digestiu
Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva
Dra. Carmen
Alonso Cotoner
Metge/ssa
Aparell Digestiu
Investigador Principal
Malalties Digestives i Hepàtiques / Infermeria, Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva
Dr. Francesc
Vallribera Valls
Metge/ssa
Cirurgia de Còlon i Recte
Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva
Sra. Ester
Navarro Correal
Infermer/a
Aparell Digestiu