Informa't de les malalties en què som especialistes

Persistència del conducte arteriós

Persistència del conducte arteriós a Vall d'Hebron

El “ductus” o conducte arteriós és una estructura vascular que connecta l’aorta amb l’artèria pulmonar. Essencial per a la vida fetal, es tanca espontàniament després de néixer en la major part dels nounats a terme. En els nens prematurs, però, el tancament del “ductus” es produeix, amb freqüència, més enllà de la primera setmana de vida.

Informació destacada

Els símptomes

El signe clínic més freqüent és l’aparició d’un buf per sota de la clavícula esquerra. La persistència del “ductus” arteriós pot venir acompanyada de freqüències cardíaca i respiratòria elevades i també de l’augment del flux pulmonar. Aquest augment provoca congestió i això dificulta la maduració pulmonar en els casos de nens prematurs.

 

A qui afecta la persistència del “ductus” arteriós?   

Afecta bàsicament els nadons que neixen de manera prematura. La incidència de persistència de “ductus” arteriós en prematurs amb menys de 1500 g de pes és d’un 30 %.

 

El diagnòstic

La persistència del “ductus” arteriós es detecta mitjançant una ecocardiografia.

 

El tractament habitual

Quan el “ductus” repercuteix sobre l’estat del nadó, el tractament inicial és mèdic i farmacològic.

 

Tractament farmacològic

La indometacina és el fàrmac que es fa servir com a tractament estàndard per al tancament farmacològic del “ductus” arteriós. També es pot fer servir l’iboprufèn, un antinflamatori que també té bons resultats en aquests casos.  

 

Tractament mèdic

El tancament per cateterisme és una pràctica habitual. Consisteix a inserir un dispositiu en el “ductus” arteriós per tancar-lo. Normalment, els candidats per a aquest tipus de tancament serien els de “ductus arteriosus” més petits de 3 mm de diàmetre i amb un pes adequat.

El tractament quirúrgic  es reserva per a aquells pacients en els quals ha fracassat el tractament farmacològic, o quan aquest està contraindicat, i en els casos en què el tancament per cateterisme no seria recomanat.

El pronòstic és excel·lent tant en el tancament per cateterisme com en el quirúrgic. Les taxes de recanalització del “ductus” s’estimen entre un 0 % i un 3 %.

Per centres

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba
Especialitats assistencials
Grups de recerca
  
Proves diagnòstiques relacionades
 
Professionals relacionats
Dra. Carlota
Rodó
Metge/ssa
Medicina Fetal
Investigadora
Medicina Materna i Fetal
Dr. José Andrés
Molino Gahete
Metge
Cirurgia Neonatal i Fetal
Dra. Nerea
Maiz
Dra. Paula
Garcia Aguilar
Notícies i activitats