Informa't de les malalties en què som especialistes

Meningitis

Meningitis a Vall d'Hebron

La meningitis és la inflamació de les meninges, que són les membranes que recobreixen el cervell i la medul·la espinal. Generalment ve causada per una infecció, ja sigui per bacteris, virus o fongs.

 

La meningitis també pot ser el resultat de diverses causes no infeccioses com traumatismes, tumors.

Informació destacada

Com actua la meningitis?

 Hi ha dos tipus de meningitis:

  • La meningitis bacteriana és una malaltia greu que necessita una atenció mèdica immediata. Tres microorganismes són els causants de la malaltia. Tenen com a hàbitat natural la faringe, on resideixen com a comensals. La malaltia, que pot tenir una progressió molt ràpida, es produeix quan aquests microorganismes envaeixen el torrent sanguini. La meningitis bacteriana es transmet per l’intercanvi de secrecions respiratòries, per exemple quan tossim o per mitjà dels petons. Si les persones viuen a la mateixa llar, també és probable que es contagiïn.

  • La meningitis infecciosa o vírica és la causada per bacteris o virus. És el tipus de meningitis més comuna i és menys greu que la bacteriana. Els virus que estan associats de forma més habitual a aquesta malaltia en el nostre medi són els enterovirus: els de l’herpes simple tipus 1 i 2, el de la varicel·la-zóster i el de la parotiditis. L’evolució de la meningitis vírica és aguda, benigna i generalment no deixa seqüeles.

 

Els símptomes

Els símptomes més comuns són:

  • febre alta que apareix de manera sobtada  
  • mal de cap intens  
  • dolor en moure al coll  

La meningitis també pot comportar nàusees i vòmits, sensibilitat a la llum intensa, somnolència, estat de coma o convulsions.

Els símptomes inicials de la meningitis bacteriana i vírica són similars. Però la meningitis bacteriana, generalment, és greu i pot causar complicacions serioses, com ara dany cerebral o discapacitats en l’aprenentatge.

En la meningitis bacteriana, el pas del bacteri a la sang pot donar lloc a una altra malaltia greu, la septicèmia, que és la reacció generalitzada del cos davant una infecció i pot tenir diferents conseqüències, com ara:

  • alteracions en la pressió arterial
  • alteracions a la coagulació de la sang
  • dany en els teixits
  • fallada del funcionament de múltiples òrgans

 

En els casos més greus, pot arribar a ser mortal. En aquest cas, un símptoma d’alarma és l’aparició de petites taques a la pell.

 

A qui afecta la meningitis?

La meningitis bacteriana es pot patir a qualsevol edat, però els grups de més risc són les persones grans i els infants. La seva epidemiologia ha canviat de forma important en les dues últimes dècades amb la introducció de les vacunes conjugades als calendaris de vacunació infantil.

Mentre que el meningococ és la primera causa de meningitis bacteriana al món, al nostre país la malaltia meningocòccica no és endèmica, amb una incidència anual inferior als 5 casos per 100.000 habitants. La meningitis meningocòccica pot arribar a comportar la mort entre el 3 i el 15 % dels casos.

Respecte als virus que causen la malaltia n’hi ha que estan extesos per tot el món i d’altres que només viuen a unes zones geogràfiques concretes.

 

El diagnòstic

Davant la sospita d’un cas de meningitis s’analitzen mostres de sang i de líquid cefaloraquidi, el líquid que envolta la medul·la espinal i el cervell, que s’obté mitjançant una punció lumbar. L’anàlisi ajudarà a confirmar la malaltia i a conèixer el microorganisme que l’està causant.

 

El tractament habitual

La majoria dels casos de meningitis infecciosa o vírica milloren sense tractament en set o deu dies.  Tot i això, és molt important que totes les persones amb símptomes de meningitis rebin atenció mèdica immediata per fer un correcte diagnòstic de la malaltia, determinar el tipus de meningitis i poder rebre el tractament adequat.

En la meningitis bacteriana s’ha d’administrar un tractament antibiòtic per via intravenosa tan aviat com sigui possible. També es poden fer servir antiinflamatoris per tractar les complicacions que puguin aparèixer. 

Per centres

Hospital General

On es troba

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba
  
Consells de salut relacionats
Tractaments relacionats
Proves diagnòstiques relacionades
 
Professionals relacionats
Dr. Benito
Almirante Gragera
Cap de Servei
Malalties Infeccioses
Investigador Principal
Malalties Infeccioses
Dr. Pere
Soler Palacín
Responsable/Coordinador
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
Sra. Míriam
González
Project Manager
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Investigadora
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Dr. Jorge Néstor
García Pérez
Metge
Malalties Infeccioses
Dr. Antoni
Soriano Arandes
Dra. María
Espiau Guarner
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Dra. Paula
Suanzes Díez
Metge/ssa
Malalties Infeccioses
Investigadora
Malalties Infeccioses
Dra. Jorgina
Vila Soler
Investigador
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Dr. Pau
Bosch Nicolau
Dr. Adrián
Sánchez Montalvá
Dra. Natalia Ana
Mendoza Palomar
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria
Investigadora
Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit
Dr. Jacques
Rivière
Metge/ssa
Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria