Informa't de les malalties en què som especialistes

Lesionats valvulars: anomalies congènites de la vàlvula mitral

Lesions valvulars: anomalies congènites de la vàlvula mitral a Vall d'Hebron

Les anomalies congènites de la vàlvula mitral inclouen un ampli ventall d’irregularitats en les vàlvules i en l’aparell subvalvular. Això pot provocar des d’una obstrucció a una insuficiència valvular mitral. En concret, es produeixen en dos casos: l’estenosi, que afecta els menors, i la insuficiència mitral congènita.

Informació destacada

Com actuen les lesions valvulars?

L’estenosi mitral congènita sol aparèixer en els dos primers anys de vida.

I la insuficiència mitral congènita sorgeix quan hi ha un excés de líquid en el pulmó i provoca una dificultat respiratòria.

 

Els símptomes

Els símptomes de l’estenosi mitral congènita són:

  • Escàs guany de pes
  • Cansament
  • Sudoració a l’hora de menjar

La insuficiència mitral congènita comporta un increment de les infeccions respiratòries.

 

A qui afecten les anomalies congènites de la vàlvula mitral?

Les anomalies congènites de la vàlvula mitral són poc comunes i són un 0,5 % de les cardiopaties congènites.

 

El diagnòstic

Per detectar la malaltia es fa un ecocardiograma que aporta informació sobre tots els components de la vàlvula. Aquesta tècnica també permet veure altres lesions que hi estiguin associades.

 

El tractament habitual

L’estenosi mitral congènita requereix diversos tipus de tractament, en funció de la gravetat.

  • Lesions lleus i/o poc simptomàtiques: el tractament és conservador i es tracta inicialment amb diürètics.
  • Lesions greus i/o molt simptomàtiques: cal practicar-hi una cirurgia.

Els infants operats poden fer una vida normal, però sempre sota el control d’un cardiòleg. Ara bé, quan el menor es faci gran pot ser que requereixi una nova intervenció per adaptar la vàlvula al seu creixement, fins que arribi a l’edat adulta.

En el cas de la insuficiència mitral congènita és necessària una reparació o substitució quirúrgica de la vàlvula quan els pacients simptomàtics presenten una insuficiència mitral greu i no responen al tractament.

Per centres

Hospital General

On es troba

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba
Especialitats assistencials
Grups de recerca
Consells de salut relacionats
Tractaments relacionats
Proves diagnòstiques relacionades
 
Professionals relacionats
Sra. Natalia
González Otero
Supervisora d'Infermeria
Dr. Ignacio
Ferreira González
Cap d'Unitat
Cardiologia
Investigador Principal
Malalties Cardiovasculars
Dra. Laura
Dos Subirà
Cap de Secció
Cardiologia
Investigador Principal
Malalties Cardiovasculars
Dra. Ana Belén
Méndez Fernández
Coordinador Mèdic
Cardiologia
Dr. Jaume
Francisco Pascual
Dra. Nuria
Rivas Gándara
Dr. Jordi
Bañeras Rius
Metge/ssa
Cardiologia
Dra. Alba
Santos Ortega
Metge
Cardiologia
Dra. Begoña
Benito Villabriga
Dra. Gisela
Teixido Tura
Dra. Asunción
Torrents Fernández
Dr. Jordi
Pérez Rodón
Metge
Cardiologia
Dra. Laura
Galian Gay
Notícies i activitats