Informa't de les malalties en què som especialistes

Infecció per Escherichia Coli

Escherichia Coli Vall d'Hebron

 

El bacteri Escherichia coli (E. coli) és un dels que més sovint causa malaltia en l’ésser humà. Forma part de la flora digestiva i és present sempre a la substància fecal.

Per mecanismes poc coneguts causa malaltia en l’ésser humà episòdicament, bé perquè experimenta mutacions que el fan resistent als mecanismes de control que té el nostre organisme, bé perquè és present en llocs on normalment no hauria de ser, com poden ser les vies urinàries o la mateixa sang.

 

 

Informació destacada

 

La infecció per E. coli inclou tots els graus de gravetat, des de la infecció urinària que causa molèstia en orinar, fins a la infecció per soques molt agressives, com la O157: H7 que causa la denominada síndrome hemolítica urèmica (SHU).

La infecció urinària per E. coli és la infecció més freqüent que produeix aquest bacteri.

  • Si afecta només les vies urinàries baixes, causa dolor i molèstia en orinar.
  • Si afecta les vies urinàries altes (ronyons) causa febre alta, amb dolor lumbar i també molèstia en orinar.

 

La infecció de poca gravetat per E. coli com a causa d’infecció urinària és molt més freqüent que la infecció per E. coli que produeix l’SHU, que pot considerar-se una malaltia rara, molt poc habitual en la població general.

En el cas de l’SHU, una malaltia com s’ha dit molt poc freqüent, el bacteri E. coli provoca diarrea amb presència de sang i fenòmens de trombosi als vasos sanguinis més petits de tot el cos (microangiopatia trombòtica). Això comporta insuficiència renal i també alteració d’altres òrgans, com són el cor o el cervell.

L’SHU és una entitat greu, que si no és diagnosticada i tractada precoçment pot causar la mort.

 

Els símptomes

La infecció per E. coli que afecta sobretot les vies urinàries, causa molèstia en orinar, dolor i augment en la freqüència de les miccions, i febre si afecta els ronyons.

L’SHU es caracteritza per malestar general i diarrea hemorràgica, amb febre o sense febre.

 

A qui afecta la malaltia?

La infecció per E. coli, habitualment infecció urinària, afecta els lactants que no controlen els esfínters, situació que facilita l’extensió de la flora intestinal a les vies urinàries, i també afecta dones en edat fèrtil.

L’SHU es pot donar a totes les edats, però és més freqüent entre els 4 i els 12 anys, pel fet d’haver consumit aliments contaminats amb l’E. coli O157, que són usualment carn o derivats lactis provinents de la vaca, al seu torn contaminada pel mateix E. coli O157.

 

El diagnòstic

La infecció per E. coli es diagnostica al laboratori de Microbiologia, per cultiu en el medi adequat, o mitjançant detecció amb tècniques de biologia molecular.

 

El tractament habitual

El tractament és antibiòtic, per via oral o bé endovenosa, en funció de l’extensió de la infecció i l’afectació de l’estat general.

El tractament de l’SHU produïda per E. coli és sempre hospitalari i pot estar indicada la pràctica d’hemodiàlisi per tractar la insuficiència renal.

La recuperació dels pacients amb SHU produïda per E. coli és, molt sovint, total, malgrat tractar-se d’una malaltia greu.

 

Les proves més habituals

En el cas de sospitar una infecció per E. coli cal identificar el bacteri E. coli mitjançant cultiu, en orina o sang generalment, per confirmar el diagnòstic i prescriure l’antibiòtic més adequat.

Així mateix, si es confirma la infecció per E. coli, està indicada una prova d’imatge, com pot ser una ecografia, per avaluar l’estat del ronyó i de les vies urinàries.

Si se sospita una SHU, s’indica ingrés hospitalari en tots els casos i es cerquen els indicadors de microangiopatia trombòtica: anèmia, insuficiència renal, disminució del nombre de plaquetes i eritròcits trencats o fragmentats.

 

Prevenció 

No hi ha una prevenció universalment eficaç per a la infecció per E. coli.

El més important seria beure aigua abundant per orinar amb certa freqüència, cada 2 o 3 hores, i sobretot no aguantar-se l’orina.

El control veterinari dels animals portadors d’E. coli O157 és fonamental per a la prevenció de l’SHU.

 

 

 

Per centres

Hospital General

On es troba

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba

Serveis transversals

On es troba
      
Professionals relacionats
Dr. Benito
Almirante Gragera
Cap de Servei
Malalties Infeccioses
Investigador Principal
Malalties Infeccioses
Dr. Daniel
Seron Micas
Cap de Servei
Nefrologia
Dr. Tomàs
Pumarola Suñé
Cap de Servei
Microbiologia
Sr. Albert
Cortés Borra
Supervisor d'Infermeria
Pediatria
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
Dr. Andrés
Antón Pagarolas
Sra. Adela
Amat Huerta
Supervisora d'Infermeria
Urologia
Dr. Mateu
Espasa Soley
Responsable/Coordinador
Microbiologia
Sra. Montse
Sevillano Aparicio
Supervisora d'Infermeria
Dr. Juan José
González López
Dr. Adrián
Sánchez Montalvá
Dr. Pau
Bosch Nicolau
Dr. Israel
Molina Romero
Metge/ssa
Malalties Infeccioses
Investigador Principal