Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Uveïtis i Inflamació Ocular

Uveïtis

La uveïtis és la inflamació de la capa intermèdia de l’ull, l’úvea, i pot afectar exclusivament la regió ocular i periocular, o associar-se a malalties sistèmiques. L’etiologia d’aquests quadres és molt variada, i inclou traumatismes, infeccions, cirurgies oculars prèvies, malalties inflamatòries sistèmiques, entre d’altres.

Informació destacada

En aquesta Secció tenim accés a totes les proves necessàries per diagnosticar i gestionar aquests quadres, des de tests exclusivament oculars, com la retinografia de camp ampli, l’autofluorescència, la tomografia de coherència òptica, la campimetria, etc. També disposem d’accés a tota mena de proves extraoculars i d’una relació estreta amb altres especialitats de l’hospital.

A causa dels grans danys que poden produir en els teixits oculars i extraoculars, aquestes malalties han de ser tractades habitualment amb fàrmacs antiinflamatoris potents, com els glucocorticoides. En molts d’aquests casos la inflamació és crònica i requereix, per tant, fàrmacs que ens permetin controlar-la d’una manera eficaç i segura a llarg termini, com són els immunosupressors i les teràpies biològiques. Per tant, aquests pacients han de ser tractats de manera multidisciplinària, en conjunt amb especialistes de medicina interna. Al nostre Servei comptem amb l’ajuda de professionals de llarga trajectòria i gran experiència en aquest camp, que visiten el pacient a la mateixa consulta del Servei, juntament amb l’oftalmòleg.

De vegades aquestes malalties requereixen una gestió quirúrgica, que es du a terme també dins del Departament d’Uveïtis, sigui per al diagnòstic etiològic (vitrectomia diagnòstica, biòpsia de teixits oculars...), o per al seu tractament (cirurgia de cataractes, vitrectomia terapèutica...).

     
Professionals relacionats
Dr. Antonio
Segura Garcia
Metge/ssa
Oftalmologia
Dra. Laura
Distefano
Metge/ssa
Oftalmologia
Notícies i activitats
 
Històries del campus relacionats