Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Suport Nutricional

Suport Nutricional a Vall d'Hebron
La Unitat de Suport Nutricional la forma un equip sanitari multidisciplinari i multiprofessional, integrat per metges de diferents especialitats, diplomats d’infermeria, dietistes nutricionistes, dietistes tècnics, auxiliars d’infermeria i personal administratiu. És, a més, una unitat transversal perquè dona suport a diferents Serveis. I destaca la seva tasca de formació.

Informació destacada

Donem suport nutricional i dietètic als pacients hospitalitzats a tots els serveis clínics de l’Hospital, i fem el seguiment posterior a la consulta externa dels qui ho necessitin. També, a les consultes externes, atenem pacients derivats dels diferents àmbits assistencials de l’Hospital i d’atenció primària que requereixen suport nutricional i dietètic especialitzat. De la mateixa manera, al CAP d’Horta són atesos els pacients amb necessitat de suport nutricional. Col·laborem de manera activa en programes educatius per a la detecció de problemes nutricionals i per al seguiment domiciliari de la nutrició enteral, és a dir, per tub.

Com a unitat transversal, donem suport als hospitals General, Maternoinfantil, i de Traumatologia Rehabilitació i Cremats, i a la Direcció d’Atenció Primària de Sant Andreu, i col·laborem amb les diferents especialitats mèdiques i quirúrgiques. Participem i liderem l’elaboració de protocols conjunts amb els diversos estaments de l’Hospital, i mantenim una col·laboració molt estreta amb el Servei de Farmàcia, tant en el desenvolupament de la nutrició artificial com en la selecció dels productes nutricionals. Actuem conjuntament amb el Servei de Bioquímica en el seguiment nutricional dels pacients i en les línies d’investigació. També donem suport a l’Àrea del Parc Sanitari Pere Virgili.

Duem a terme tasques de formació a pacients i familiars, així com a diferents professionals dins el programa de formació continuada i col·laborem amb la formació continuada d’atenció primària. Organitzem cursos de formació per al personal d’infermeria de primària, al personal d’infermeria de l’Hospital i al personal tècnic de restauració. També formem els pacients i familiars sobre el maneig de la nutrició enteral, de la nutrició parenteral, així com sobre l’alimentació en nefrologia i malaltia inflamatòria intestinal.

 

Cartera de serveis 

Durant l’ingrés hospitalari, la intervenció nutricional pot ser:

 • Dietètica: dieta adaptada i/o personalitzada. En alguns casos en què no es poden cobrir les necessitats dels pacients amb dieta convencional, es prescriu suplementació nutricional.
 • Nutrició artificial (enteral o parenteral) segons protocol. Indicació, formulació, prescripció i seguiment de l’eficàcia i la seguretat del tractament.

Un cop donada l’alta, cal un seguiment del tractament nutricional a través de:

 • Programes de nutrició domiciliària (enteral i parenteral)
 • Consultes de valoració i suport nutricional
 • Consultes diàries de dietista nutricionista
 • Elaboració de dietes de sortida per a diferents malalties

En definitiva, elaborem les dietes per als pacients de l’hospital, sempre tenint en compte alternatives de menús, menús terapèutics o canvis de dietes segons els cicles. Treballem conjuntament amb la Unitat d'Hostaleria en l'organització i l'elaboració dels processos de l'alimentació hospitalària.

Finalment, també ens encarreguem de preparar i distribuir els biberons, les farinetes i els triturats especials per a les unitats assistencials, així com de recollir i netejar els estris emprats. 

 

Docència

La nostra tasca docent inclou:

 • Formació de pregrau de metges i especialistes en endocrinologia i nutrició segons el Programa MIR
 • Formació de pregrau en dietètica i nutrició humana (Universitat de Vic, Universitat de Navarra, Universitat de Barcelona, Universitat Blanquerna, Universitat Politècnica de València, Universitat de Saragossa)
 • Formació grau Dietètica i Nutrició Humana (Universitat de Barcelona, Universitat Blanquerna)
 • Programa d’intercanvi ERASMUS per a dietistes (Portugal, Mèxic, Itàlia)
 • Estades per a dietistes estrangers (Argentina, Mèxic)
 • Formació de postgrau: Màster en nutrició de la Universitat Autònoma de Barcelona  (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de les Illes Balears, Universitat de Granada)
 • Sessions clíniques periòdiques: revisions i casos clínics
Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
  
Professionals relacionats
Dra. Rosa
Burgos Peláez
Responsable/Coordinador
Suport Nutricional
Descobreix més
Històries del campus relacionats