Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Otorrinolaringologia

Otorrinolaringologia a Vall d'Hebron
El Servei d’Otorrinolaringologia, com especialitat medicoquirúrgica, ofereix una atenció integrada i s’ocupa de la prevenció, del diagnòstic, del tractament i de la rehabilitació de les malalties de l’orella, el nas, la boca, la faringe i la laringe. D’aquestes se’n deriven les funcions de respiració, deglució, audició, equilibri i fonació: parla i veu i olfacte. També tracta les patologies de la cara i del coll i dels òrgans que contenen.

Informació destacada

Al nostre Servei tractem la patologia en Otorrinolaringologia, que tant en processos aguts com crònics, té una prevalença alta en la població general. Això es pot veure en el fet que a l’atenció primària els metges de família i pediatres dediquen el 40% de la seva pràctica clínica diària a problemes de l’orella, el nas i la gola. Cada any més de 31.000 pacients són atesos al nostre servei, on es duen a terme més de 15.800 primeres visites anuals, més de 15.200 visites successives i més de 1.250 cirurgies.
 
La vessant assistencial mèdica i quirúrgica del nostre Servei es realitza a totes les edats i és efectiva, eficient i de qualitat, pel compromís i l’experiència professional. El nostre Hospital és un dels de referència reconeguts en el tractament oncològic de cap i coll, de la síndrome d’apnees del son amb la introducció de la cirurgia robòtica en el seu tractament, i en el de la patologia vertiginosa, dels acúfens (els sons que el pacient sent sense que hi hagi una font sonora externa que els produeixi), de la hipoacúsia genètica (diferents graus de sordesa), de la cirurgia de l’orella, així com de la patologia pediàtrica d’otorrinolaringologia.
 
Comptem amb professionals que participen en equips de tractaments multidisciplinaris, tant en adults com en nens, i establim vincles amb professionals de diverses especialitats, com ara neurocirurgia, cirurgia toràcica, cirurgia maxil·lofacial, cirurgia plàstica, cirurgia pediàtrica, oncologia, radiologia, anestesiologia, nutrició, dermatologia, medicina interna, infermeria, logopèdia i investigadors, entre altres, per millorar el diagnòstic i tractament del pacient.
 
L’enfocament multidisciplinari ens permet una alta resolució diagnòstica i terapèutica, sempre tenint en compte cada cas particular. La presa de decisions consensuades per tot l’equip es fa a les sessions clíniques setmanals, en les quals es comenten especialment els pacients complexos i es decideix quins són els tractaments més adequats per a cada pacient. Aquesta feina aporta l’alta protocol·lització de tots els processos.
 
 

Recerca

Com a Servei implicat en els avenços continus i en la investigació, tenim un grup de recerca propi, amb laboratori integrat a l’Hospital.
 

Docència

Pel que fa a la docència, no només tenim professionals del Servei a les facultats de Medicina i de Psicologia en els seus cursos anuals, sinó que també comptem amb facultatius en formació d’altres centres, que duen a terme rotacions al nostre Servei. L’activitat docent que es realitza al Servei se centra en tres àrees:
  • Activitat docent de pregrau. A la UAB impartim docència teòrica i pràctica, durant tot el curs acadèmic, a la Facultat de Medicina (grau de medicina) i a la Facultat de Psicologia (grau de logopèdia).
  • Activitat docent de postgrau. Formació d’especialistes en ORL, programa de quatre anys de formació. Col·laboració en la formació d’altres especialistes que requereixin per a la pràctica de la seva especialitat certs coneixements i entrenament bàsic en ORL (metges de família, pediatres, etc.)
  • Activitat docent de formació continuada, principalment a través de les sessions específiques del propi Servei.
 
 
Unitats docents
Malalties relacionades
Proves diagnòstiques relacionades
 
Professionals relacionats
Dr. Juan
Lorente Guerrero
Cap de Servei
Otorinolaringologia
Recerca Biomèdica amb Cèl·lules Mare de Càncer
Notícies i activitats
Descobreix més
Històries del campus relacionats