Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Oftalmologia

Oftalmologia a Vall d'Hebron

El Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ofereix una atenció integral a les persones amb malalties dels ulls i els annexos oculars. És referent en múltiples patologies oculars i rep tot tipus de patologies dels ulls tant originària de Catalunya com de la resta de l’Estat espanyol. També desenvolupa una important activitat docent i de recerca.

Informació destacada

La missió del Servei d’Oftalmologia és millorar la salut i qualitat de vida de les persones amb malalties oculars.

 

Cartera de serveis 

Per assolir aquesta tasca comptem amb un equip de professionals expert en les diferents subespecialitats:

  • Tractament i cirurgia de malalties de la superfície ocular i còrnia, inclosos el trasplantament corneal i la cirurgia corneal mitjançant femtolàser. És el primer centre públic català en nombre de trasplantaments corneals, i el 70% d’aquests trasplantaments es fan amb la tècnica lamel·lar posterior, que té una recuperació de visió més ràpida, amb menys astigmatisme, i presenta un risc menor de rebuig.
  • Cirurgia i tractament de la patologia palpebral, oculoplàstica i orbitària, inclosa l’oncologia orbitària. 
  • Cirurgia i tractament mèdic de la patologia retinal de tota mena, inclosa la cirurgia del despreniment de retina. El nostre servei ha sigut referent i pioner a Catalunya i a l’Estat en el desenvolupament de noves tècniques quirúrgiques en cirurgia de la retina.
  • Cirurgia traumatològica i reparadora ocular, orbitària, palpebral i d’annexos oculars de tota mena.
  • Atenció a la patologia oftalmològica pediàtrica de tota mena, inclosa l’oncologia, la traumatologia i la retinopatia del prematur.
  • Cirurgia i tractament de tota mena del glaucoma, tant de l’adult com el pediàtric, amb utilització de noves tècniques amb sistemes valvulars de nova generació per al tractament de casos complexos.
  • Neurooftalmologia i cirurgia i tractament de l’estrabisme de l’adult, inclòs l’ús de toxina botulínica.
  • Patologia inflamatòria ocular i uveïtis de tota mena, tant anterior com posterior, tant amb tractament mèdic com quirúrgic.
  • Cirurgia del cristal·lí, des de la cirurgia de la cataracta fins a la cirurgia de tota mena de complicacions del pol anterior 

Aquest enfocament en subespecialitats augmenta la resolució diagnòstica i terapèutica i permet assolir uns nivells més alts d’excel·lència en la qualitat.

Cada any es practiquen 5.500 intervencions quirúrgiques, es visiten 95.000 pacients, es fan 26.000 primeres visites i 68.000 visites successives, es veuen 21.000 urgències, i l’activitat va en augment sempre tenint en compte el tractament personalitzat i que el pacient és el centre de les nostres actuacions.

 

Docència

El Servei d’Oftalmologia està integrat com a Unitat Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el catedràtic d’oftalmologia és José García-Arumí, Cap del Servei d’Oftalmologia. Així mateix, diverses persones del Servei en són professors (Dr, Vicente Martinez Castillo i Dr, Miguel Angel Zapata), i comptem amb associats o col·laboradors de pràctiques de la UAB.

L’activitat docent del Servei d’Oftalmologia abasta la docència de pregrau amb les classes teòriques, seminaris i pràctiques en el Servei, la docència de postgrau amb els metges residents MIR que aprenen l’especialitat al nostre servei i disposa de rotacions de metges residents d’altres hospitals de forma continuada. També cal destacar la formació continuada dels professionals, amb les sessions clíniques, congressos organitzats en el nostre centre i participació activa en congressos nacionals i internacionals.

S’hi imparteixen cursos de doctorat i es dirigeixen diverses tesis doctorals cada any.

 

Recerca

La protocol·lització de les actuacions clíniques i el seguiment dels pacients ha propiciat que es publiquin en revistes nacionals i internacionals de màxim prestigi, i la participació en assajos clínics amb les noves terapèutiques de les diferents subespecialitats.

El grup de recerca bàsica d’Oftalmologia, compost per un equip interdisciplinari de clínics i investigadors bàsics, centra la seva activitat en la investigació de noves teràpies per al tractament de les principals malalties neurodegeneratives de la retina, com ara són la retinopatia diabètica, la degeneració macular associada a l’edat i la retinosi pigmentària.

Els projectes que s’estan duent a terme actualment versen sobre l’estudi de diferents estratègies com són la teràpia cel·lular amb cèl·lules mare, la teràpia gènica per a l’expressió de gens curatius i teràpies farmacològiques amb factors antiangiogènics i antioxidants. Aquests treballs de recerca impliquen principalment treballs d’investigació bàsica realitzats al laboratori d’Oftalmologia, situat a l’Institut de Recerca de Vall d’Hebron (VHIR), així com el desenvolupament d’assajos preclínics mitjançant l’ús de models animals d’experimentació, que es duen a terme en el servei d’Estabulari del VHIR. Tots aquests treballs han propiciat múltiples presentacions i publicacions en revistes d’impacte.

Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
 
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dr. Josep
García Arumí
Cap de Servei
Oftalmologia
Cap/Responsable
Oftalmologia
Dr. Miguel Ángel
Arcediano Sánchez
Metge/ssa
Oftalmologia
Dra. Olivia
Pujol Carreras
Metge/ssa
Oftalmologia
Investigador
Grup d'oncogenètica
Dra. Helena
Brosa Morros
Metge/ssa
Oftalmologia
Dr. Alfredo
Pueyo Ferrer
Dr. Joan
Oliveres Martinez
Metge/ssa
Oftalmologia
Dra. Laura
Distefano
Metge/ssa
Oftalmologia
Dr. Antonio
Segura Garcia
Metge/ssa
Oftalmologia
Dr. Gianluca
Fatti
Metge/ssa
Oftalmologia
Dr. Jaime
Rigó Quera
Dra. Laia
Bisbe López
Dra. Sara
Martín Nalda
Metge/ssa
Oftalmologia
Dr. Manuel Antonio
Amilburu Pérez
Metge/ssa
Oftalmologia
Metge/ssa
Oftalmologia
Notícies i activitats
Descobreix més
Històries del campus relacionats