Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Oftalmologia

Oftalmologia a Vall d'Hebron

El Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ofereix una atenció integral a totes les persones amb malalties que els afecten els ulls i els annexos oculars. Actuem com a referent nacional en diverses patologies oftalmològiques, ja que atenem pacients tant de Catalunya com de la resta de l’Estat espanyol. Aquesta tasca assistencial es complementa amb una important activitat docent i de recerca, que ens permet mantenir-nos a l’avantguarda de la nostra especialitat.

Informació destacada

Activitat assistencial.

L’objectiu del Servei d’Oftalmologia és posar tots els mitjans materials i humans al nostre abast per millorar la salut ocular i la qualitat de vida dels nostres pacients.

L’activitat del Servei d’Oftalmologia es du a terme en diverses ubicacions, en funció de les diferents activitats assistencials, totes coordinades i dirigides pel Dr. José García-Arumí, cap del Servei:

  • Servei d’Oftalmologia com a tal, situat a l’annex de la tercera planta de l’Hospital General.
  • Unitat d’Urgències Oftalmològiques: integrada al Servei d’Urgències de l’Hospital General.
  • Unitat d’Oftalmologia Pediàtrica: ubicada a l’Hospital Maternoinfantil.
  • Unitat de Cirurgia Sense Ingrés: ubicada al Parc Sanitari Pere Virgili. També inclou tasques assistencials i de realització de proves complementàries oftalmològiques a les consultes.
  • Unitats d’Oftalmologia Ambulatòria: distribuïdes als CAP d’Horta, Chafarinas i Sant Andreu.

Al seu torn, la tasca assistencial del Servei es troba estructurada en diferents seccions, corresponents a cada una de les subespecialitats oftalmològiques. A fi de poder oferir una atenció més especialitzada, en el context d’un hospital de tercer nivell, disposem d’un equip ampli de professionals experts en les diferents subespecialitats:

D’altra banda, qualsevol de les seccions anteriors interactua amb altres serveis o unitats de l’Hospital Vall d’Hebron, a fi de coordinar i consensuar les decisions diagnòstiques i terapèutiques sobre els pacients que presenten patologies que impliquen diferents especialitats mèdiques. Aquest és el cas dels comitès multidisciplinaris (Comitè de Tumors, Comitè de Trasplantaments...), de la relació directa amb altres serveis assistencials en casos concrets (Cirurgia Maxil·lofacial, Traumatologia, Cirurgia Plàstica, Neurologia, Especialitats Pediàtriques, etc.), de l’estret contacte amb serveis implicats en tasques diagnòstiques (Microbiologia, Anatomia Patològica) o terapèutiques (Banc de Sang i Teixits) i de la participació d’un metge especialista en medicina interna en les tasques de diagnòstic i tractament dels processos inflamatoris oculars (Dr. Antonio Segura).

 

Docència

El Servei d’Oftalmologia està integrat com a Unitat Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El catedràtic és el Dr. José García-Arumí, cap del Servei d’Oftalmologia. Al seu torn, diversos membres del Servei són professors (Dr. Tirso Alonso Alonso), professors associats o col·laboradors de pràctiques de la UAB.

L’activitat docent del Servei d’Oftalmologia inclou:

  • Docència de pregrau: classes teòriques, seminaris i pràctiques que fan els alumnes de quart curs de la Facultat de Medicina de la UAB al nostre Servei.
  • Docència de postgrau: metges interns residents que aprenen l’especialitat al nostre Servei, rotacions de metges interns residents d’altres hospitals d’àmbit nacional i internacional, organització i desenvolupament de cursos de doctorat i direcció i tutorització de diverses tesis doctorals.
  • Docència de formació continuada dels diferents professionals que integren el Servei d’Oftalmologia: sessions clíniques, organització de congressos al nostre propi Servei i la participació en diferents congressos nacionals i internacionals de l’especialitat.

 

Recerca

La protocol·lització de les actuacions clíniques, el seguiment dels pacients i la recollida de les dades corresponents ha propiciat la publicació de diferents treballs en revistes nacionals i internacionals de màxim prestigi i la participació en assajos clínics i treballs de recerca sobre les tècniques terapèutiques més recents de les diferents subespecialitats.

El grup de recerca bàsica d’Oftalmologia, format per un equip interdisciplinari de clínics i investigadors bàsics, centra la seva activitat en la recerca de noves teràpies per al tractament de les principals malalties neurodegeneratives de la retina (com la retinopatia diabètica, la degeneració macular associada a l’edat i la retinosi pigmentària), de les patologies de la superfície ocular (síndrome de l’ull sec, queratitis herpètica i úlceres neurotròfiques) i de les repercussions a escala ocular de diferents tractaments sistèmics.

Els projectes que s’estan duent a terme actualment versen sobre l’estudi de diferents estratègies terapèutiques, com són la teràpia cel·lular amb cèl·lules mare, la teràpia gènica per a l’expressió de gens curatius i les teràpies farmacològiques amb factors antiangiogènics i antioxidants. Aquests treballs de recerca impliquen principalment recerca bàsica, que es fa al Laboratori d’Oftalmologia, situat a l’Institut de Recerca Vall d’Hebron (VHIR), així com el desenvolupament d’assajos preclínics, mitjançant l’ús de models animals d’experimentació, que es duen a terme al Servei d’Estabulari del VHIR. Tots aquests treballs han propiciat moltes presentacions i publicacions en revistes d’impacte.

 
Grups de recerca
Unitats docents
Malalties relacionades
 
Tractaments relacionats
Professionals relacionats
Dr. Antoni
Dou Saenz de Vizmanos
Dr. Josep
García Arumí
Cap de Servei
Oftalmologia
Cap/Responsable
Oftalmologia
Dra. Helena
Brosa Morros
Metge/ssa
Oftalmologia
Dr. Miguel Ángel
Arcediano Sánchez
Metge/ssa
Oftalmologia
Dr. Javier José
Puig Galy
Metge/ssa
Oftalmologia
Dra. Olaia
Subira Gonzalez
Metge/ssa
Oftalmologia
Dra. Sara
Martín Nalda
Metge/ssa
Oftalmologia
Dra. Laura
Distefano
Metge/ssa
Oftalmologia
Dra. Randa
Falah
Dr. Jaime
Rigó Quera
Dra. Olivia
Pujol Carreras
Metge/ssa
Oftalmologia
Investigador
Grup d'oncogenètica
Dr. Gianluca
Fatti
Metge/ssa
Oftalmologia
Dr. Antonio
Segura Garcia
Metge/ssa
Oftalmologia
Notícies i activitats
Descobreix més
Històries del campus relacionats