Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Glaucoma

Seguiment integral dels pacients amb glaucoma, des del diagnòstic al CAP/Hospital fins al tractament quirúrgic, si és necessari.

Informació destacada

Activitat assistencial

Actualment fem

 • Gabinet Làser (Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Vall d'Hebron): Trabeculoplàstia, iridoplàstia, iridotomia perifèrica, goniopunció.
 • A les sales d'operacions del Parc Sanitari Pere Virgili es fa cirurgia de glaucoma en 4 a 5 mòduls setmanals, amb capacitat tant per dotació, com per habilitats/acreditacions tècniques dels cirurgians.
 • Cirurgies filtrants: Trabeculectomia, esclerectomia penetrant no perforant (EPNP), implant EXPRES P.50, tècniques microincisionals amb glaucoma (MIGS), implants angulars I.stent.
 • Tècniques MIGS PLUS: implants XEN.
 • Dispositius de drenatge: implants valvulars (Ahmed).
 • Tècniques cicloablatives: ciclofotocoagulació per làser díode (CFTD sonda G), ciclofotocoagulació per làser díode (CFTD sonda MP3).

On ho fem

 • A les consultes externes de l’Hospital Vall d'Hebron.
 • A les CE del Parc Sanitari Pere Virgili.
 • Als tres ambulatoris de la nostra àrea: CAP Horta (Dra. M. Castany), CAP Sant Andreu (Dr. M. Amilburu), CAP Chafarinas (Dr. J. Rigo i Dra. O. Pujol).

 

Activitat docent

Actualment i des de fa 12 anys, el Departament de Glaucoma imparteix una formació dels residents en les àrees medicoquirúrgiques de la malaltia del glaucoma, en sessions setmanals dividides en tres trimestres (1r, 2r i 4t T), que abasten el diagnòstic i el tractament mèdic i quirúrgic de la malaltia. La nostra intenció és continuar la mateixa tasca que tan bons resultats ha donat.

Coordinació i participació del curs anual del Departament de Glaucoma. Volem fer un curs anual relacionat amb la malaltia del glaucoma, en el qual intervinguin ponents de diferents hospitals.

Beca-curs per a un resident de 4t any (R-4) interessat en la subespecialitat del glaucoma, perquè pugui participar en el curs de residents i adjunts joves de la European Glaucoma Society (EGS) de cada any.

Els residents reben l’activitat docent durant la seva rotació per la Unitat de Glaucoma. Actualment està distribuïda en dos períodes de 3 o 4 mesos. De manera específica amb sessions presencials amb els residents els dilluns al matí (PSPV). I amb cursos anuals d’actualització impartits per metges del personal del Servei i metges externs al nostre hospital.

 

Recerca

En aquests moments estem implicats en diferents estudis. Activitat científica:

 • Hem col·laborat en múltiples monografies i ponències relacionades amb el glaucoma.
 • Hem participat en la creació de la guia de la pràctica clínica del glaucoma d’angle obert, hem publicat articles en revistes nacionals i internacionals i hem assistit a molts congressos com a ponents.
 • Hem format part d'un estudi clínic multicèntric de dues tècniques quirúrgiques per a glaucoma i estem interessats a poder participar, en un futur pròxim (s'ha comentat amb el Lab. Allergan), en un estudi multicèntric per valorar l'eficàcia, la durada de l’acció hipotensora i la tolerància d'implants biodegradables (Brimatoprost) injectats a la cambra anterior (intracamerals) del globus ocular.

 

 
     
Professionals relacionats
Dr. Antoni
Dou Saenz de Vizmanos
Dra. Marta
Castany Aregall
Dr. Jaime
Rigó Quera
Dra. Olivia
Pujol Carreras
Metge/ssa
Oftalmologia
Investigador
Grup d'oncogenètica
Dr. Manuel Antonio
Amilburu Pérez
Metge/ssa
Oftalmologia
Metge/ssa
Oftalmologia
Notícies i activitats
 
Històries del campus relacionats