Assistim, formem i fem recerca perquè el nostre centre ets tu

Diàlisi

Hemodiàlisi a Vall d'Hebron

La Unitat de Diàlisi de l’Hospital Universitari Vall d'Hebron és centre de referència de quatre centres d’hemodiàlisi que gestiona DIAVERUM amb un total aproximat de 380 pacients en hemodiàlisi.

Informació destacada

Aquesta Unitat, ubicada a la sisena planta annexa de l'Hospital General, consta actualment d’onze punts per a hemodiàlisi, distribuïts en cinc punts a la Unitat de Positius i sis punts a la Unitat de Negatius, per dialitzar els pacients amb insuficiència renal crònica (IRC) en hemodiàlisi (HD) ingressats a l’Hospital amb planta d’aigua ultrapura amb doble osmosi inversa.

Està prevista la remodelació de la planta on s’ubica la Unitat de Diàlisi, amb 14 punts d’hemodiàlisi amb llits per als malalts crònics (uns 40 pacients). Admetrà més pacients ingressats i 2 punts d’hemodiàlisi per a pacients amb el virus de l’hepatitis B.

 

Cartera de serveis 

 • Hemodiàlisi de pacients en insuficiència renal crònica.
 • Hemodiàlisi d'alt flux.
 • Hemofiltració amb reinfusió endògena.
 • Hemodiafiltració en línia.
 • Atenció al fracàs renal agut de la població de referència esmentada.
 • Hemodiàlisi intermitent.
 • Tècniques contínues d’hemodiafiltració vena-vena
 • Atenció al fracàs renal agut de les diferents Unitats de Crítics; UCIS (Hospital General), UCI (Hospital de Traumatologia) Reanimació, Grans Cremats, Unitat de Postoperats de Cirurgia Cardíaca i Unitat de Coronàries.
 • Diàlisi peritoneal. Telediàlisi, que permet el seguiment de pacients o de disfuncions sense requerir la seva presència física.
 • Plasmafèresi en pacients amb malalties immunològiques i rebuig mitjançat anticossos.
 • Leucocitafèresi i pacients amb malaltia crònica inflamatòria intestinal en els quals estigui indicada (consensuat amb el Servei de Digestiu).
 • Ultrafiltració contínua de pacients amb insuficiència cardíaca congestiva resistents al tractament amb medicació convencional (consensuat amb el Servei de Cardiologia).
 • Monitoratge periòdic del funcionament de l'accés vascular per tècniques d’eco Doppler i altres tècniques no invasives de mesurament de flux.
 • Consulta externa conjunta de Nefrologia i Cirurgia Vascular per a la valoració de nous accessos vasculars o accessos vasculars disfuncionants.
 • Col·laboració amb Angiorradiologia Intervencionista per a circuit ràpid de diagnòstic i tractament de la disfunció aguda de l’accés vascular.
 • Relacions amb centres d’hemodiàlisi perifèrics dels quals la Unitat de Diàlisi de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron és centre de referència.
 • Els pacients són visitats una vegada l’any pels metges a càrrec de la Unitat.
 • Reunions semestrals amb les direccions mèdiques dels centres de diàlisi dels quals som hospital de referència.
 • Protocols conjunts de qualitat de diàlisi, pel que fa a: anèmia, metabolisme osseomineral, dosi de diàlisi, nutrició, accessos vasculars segons les guies de la SEN i Pla estratègic d’ordenació de l’atenció al pacient nefrològic.
 • Actualització i optimització de la llista de pacients en llista d’espera per a trasplantament.
      
Notícies i activitats
 
Històries del campus relacionats