La prevenció és la millor opció

Tremolor de diverses causes

Consell de salut per els tremolors del Parkinson

L'exercici físic de poca intensitat,practicat de manera regular i continuada,com es simplement caminar entre mitja i una hora cada dia,ajuda a preservar les funcions motores automàtiques i semiautomàtiques.

Informació destacada

Caminar comparteix dos vessants de voluntat i automatisme en el moviment. El moviment voluntari seria el fet de donar les passes . I altres  com el braceig, posició del peu en donar la passa, posició del cap i del coll etc, tenen un important component involuntari. 

Tots els moviments del cos es beneficien de l'exercici. Les capacitats motrius que tots tenim i que ens semblen fàcils i permanents en el temps, no són per sempre. Un determinat moviment,com pot ser tocar el terra amb els dits amb les cames estirades, es perd amb el temps si no es practica. 

Necessitem un manteniment constant, de poca intensitat potser, però sostingut en el temps, per gaudir al llarg de la vida de les possibilitats del nostre cos. 

 
Malalties relacionades
 
Professionals relacionats
Dra. Judith
Sanchez Raya
Cap de Servei
Medicina Física i Rehabilitació
Dr. José
Álvarez Sabín
Cap de Servei
Neurologia
Sra. Laura
Yague Velasco
Supervisora d'Infermeria
Medicina Física i Rehabilitació
Dr. Fran
Martinez Ricarte
Investigador
Unitat de Recerca en Neurotraumatologia i Neurocirurgia (UNINN)
Dr. Josep
Gámez
Cap de Secció
Neurologia
Investigador Principal
Sistema Nerviós Perifèric
Sr. Alex
Ginés Puertas
Responsable/Coordinador
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Susana
Rodriguez Gonzalez
Metge
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Alba
Gómez Garrido
Metge
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Maria
Salvadó
Investigadora
Sistema Nerviós Perifèric
Dra. Patricia
Pozo Rosich
Investigador Principal
Cefalea i Dolor Neurològic
Dra. Marta
Torres Ferrús
Investigadora
Cefalea i Dolor Neurològic
Dra. Maria Pilar
Lusilla Palacios
Dr. Fuat
Arikan Abelló
Investigador
Unitat de Recerca en Neurotraumatologia i Neurocirurgia (UNINN)