La prevenció és la millor opció

Tremolor de diverses causes

Consell de salut per els tremolors del Parkinson

L'exercici físic de poca intensitat,practicat de manera regular i continuada,com es simplement caminar entre mitja i una hora cada dia,ajuda a preservar les funcions motores automàtiques i semiautomàtiques.

Informació destacada

Caminar comparteix dos vessants de voluntat i automatisme en el moviment. El moviment voluntari seria el fet de donar les passes . I altres  com el braceig, posició del peu en donar la passa, posició del cap i del coll etc, tenen un important component involuntari. 

Tots els moviments del cos es beneficien de l'exercici. Les capacitats motrius que tots tenim i que ens semblen fàcils i permanents en el temps, no són per sempre. Un determinat moviment,com pot ser tocar el terra amb els dits amb les cames estirades, es perd amb el temps si no es practica. 

Necessitem un manteniment constant, de poca intensitat potser, però sostingut en el temps, per gaudir al llarg de la vida de les possibilitats del nostre cos. 

 
Malalties relacionades
 
Professionals relacionats
Dr. José
Álvarez Sabín
Cap de Servei
Neurologia
Dr. Josep
Gámez
Cap de Secció
Neurologia
Lead Researcher
Sistema Nerviós Perifèric
Sra. Laura
Yague Velasco
Nursing Supervisor
Medicina Física i Rehabilitació
Sr. Alex
Ginés Puertas
Person in charge/Coordinator
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Susana
Rodriguez Gonzalez
Metge
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Marta
Torres Ferrús
Researcher
Cefalea i Dolor Neurològic
Dr. Oriol
de Fàbregues
Lead Researcher
Malalties Neurodegeneratives
Lead Researcher
Neurologia
Dra. Maria Pilar
Lusilla Palacios
Dra. Alba
Gómez Garrido
Metge
Medicina Física i Rehabilitació
Dr. Fuat
Arikan Abelló
Unitat de Recerca en Neurotraumatologia i Neurocirurgia (UNINN)
Dra. Mar
Meléndez Plumed
Metge
Medicina Física i Rehabilitació
Dra. Maria
Salvadó
Researcher
Sistema Nerviós Perifèric
Sra. Elisenda
Conde Rodriguez
Infermer/a
Sistema Nerviós Perifèric