La prevenció és la millor opció

Síndrome d’Asperger

Síndrome d'Asperger a Vall d'Hebron

Els pacients amb la síndrome d’Asperger necessiten un entorn estable i previsible al qual es puguin adaptar fàcilment. És clau pel seu benestar que estableixin rutines segons els seus interessos, que s’organitzin el temps, que s’eviti la inactivitat o la dedicació excessiva i que no es provoquin canvis bruscos. Tot i que aquesta síndrome no té cura, un tractament adequat i la implicació de la família pot millorar la qualitat de vida dels pacients.

Informació destacada

Què has de tenir en compte si tens cura d’algú que pateix Asperger?

Les persones amb síndrome d’Asperger poden presentar diferents necessitats segons l’edat, l’entorn o la consciència que tinguin de les seves dificultats. És per això que és necessari que disposin d’un programa personalitzat que doni resposta a cada cas concret.

L’objectiu d’aquests programes personalitzats pretén:

  • Promoure una millor adaptació dels pacients
  • Desenvolupar les habilitats socials, tenint-ne en compte els interessos i les motivacions  
  • Millorar la comunicació familiar
  • Establir rutines
  • Afavorir el desenvolupament cognitiu
  • Afrontar la disfunció sensorial

És important tractar el seu desenvolupament des de diferents disciplines. Aquestes poden incloure tractaments cognitius, programes d’habilitats socials i teràpia ocupacional per al pacient. També cal tenir en compte pautes sobre com resoldre conflictes i com gestionar grups psicoeducatius per a les famílies o els cuidadors.

En l’infant, des del punt de vista afectiu i emocional, és important aprendre a identificar els senyals d’alarma en l’estat d’ànim. Així podem prevenir dificultats en el maneig de la ràbia i la baixa tolerància a la frustració, ja que són pacients amb una elevada sensibilitat a la crítica. En aquest sentit cal evitar el càstig tant com sigui possible i establir més reforços positius.

Totes aquestes pautes han d’establir-se en un espai en què les diferències que presenta l’infant o adolescent siguin valorades positivament, i es comprenguin les limitacions, però també les seves possibilitats i els aspectes positius.

A l’edat adulta, moltes d’aquestes característiques es mantenen, ja que la síndrome d’Asperger no té cura. De tota manera, un tractament personalitzat, la implicació de la família i una bona comunicació amb els professionals poden permetre una millor qualitat de vida.

  
Malalties relacionades
 
Professionals relacionats
Dr. José
Álvarez Sabín
Cap de Servei
Neurologia
Dr. Josep Antoni
Ramos Quiroga
Cap de Servei
Psiquiatria
Investigador Principal
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Psiquiatria
Sr. Albert
Cortés Borra
Supervisor d'Infermeria
Pediatria
Dr. Josep
Gámez
Cap de Secció
Neurologia
Investigador Principal
Sistema Nerviós Perifèric
Dr. Marc
Ferrer Vinardell
Cap de Secció
Psiquiatria
Investigador Principal
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Dra. Gemma
Parramon Puig
Cap de Secció
Psiquiatria
Dra. Marta
Rubiera
Metge/ssa
Neurologia
Dra. Amanda
Rodriguez Urrutia
Investigadora
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Dra. Vanesa
Richarte
Dra. Natàlia
Calvo Piñero
Investigadora
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Dra. Júlia
Vendrell Serres
Investigadora
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Dra. Patricia
Pozo Rosich
Investigador Principal
Cefalea i Dolor Neurològic
Dra. Mar
Ramos Gascon