La prevenció és la millor opció

Malalties cognitivoconductuals

Malalties cognotivoconductuals Vall d'Hebron

Hi ha dos aspectes bàsics en la prevenció, detecció i tractament de les malalties cognitiu-conductuals: l'observació dels pares i l'observació del pediatre del nen o nena. D'aquí la importància de les visites de rutina al pediatre. 

Durant el primer any de la vida és fonamental l'estimulació a través del joc i del cant. La plasticitat del cervell per aprendre durant el primer any és superior a totes les altres etapes de la vida i el pes del cervell creix de manera exponencial. Els estímuls són essencials, tant somriure com la mobilització passiva de les extremitats ja és donen de manera natural amb el joc. L'observació del nen o nena també és important per veure quines àrees cal treballar més, ensenyar-lo a rodar sobre si mateix, a gatejar o a caminar. En cas de dubte o de trobar una alteració amb significació, caldrà un enfocament multidisciplinari per a establir el diagnòstic i la terapèutica adient al més aviat possible.

Informació destacada

El tractament dels trastorns cognitivoconductuals depèn de la malaltia detectada.

En el cas de les malalties genètiques, un tractament específic no és possible moltes vegades, però sempre és necessari l'anàlisi i la detecció precoç.

En el cas de les malalties metabòliques hi ha dietes o fàrmacs específics dirigits a corregir totalment o en part el trastorn metabòlic detectat.

La ultrasequenciació del genoma humà permet actualment detectar centenars d'alteracions genètiques amb una petita mostra de sang, de la que s'extrau la informació genètica. Hi ha bases de dades a tots els països desenvolupats que treballant en xarxa compartint informació, per tal d'agrupar casos esporàdics de tot el món, per a la recerca conjunta de la traducció que aquesta alteració té en el comportament o l'aprenentatge de la persona.

Així mateix, l'estudi bioquímic de les vies metabòliques de l'organisme cada vegada és més complet i aixó permet dissenyar fàrmacs específics per a cada situació.

Un canvi de tractament, actualment en desenvolupament, és el pas de la pastilla a la cèl.lula, en el sentit de treballar sobre la cèl.lula afectada per modificar el seu comportament. Aquesta aproximació té molt de preliminar, però és un camp que de ben segur tindrà un gran desenvolupament en el futur.

    
Professionals relacionats
Dr. Josep Antoni
Ramos Quiroga
Cap de Servei
Psiquiatria
Investigador Principal
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Psiquiatria
Dr. Marc
Ferrer Vinardell
Cap de Secció
Psiquiatria
Investigador Principal
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Sr. Albert
Cortés Borra
Supervisor d'Infermeria
Pediatria
Sra. Mercedes
Rodríguez Fernández
Supervisora d'Infermeria
Dra. Gemma
Parramon Puig
Cap de Secció
Psiquiatria
Dra. Raquel
Vidal Estrada
Dr. David
Gómez Andrés
Metge/ssa
Neurologia Pediàtrica
Dra. Mar
Ramos Gascon
Dra. Natàlia
Calvo Piñero
Investigadora
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Dr. Francisco
Collazos Sánchez
Dra. Amanda
Rodriguez Urrutia
Investigadora
Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions
Dr. Jose A.
Navarro Sanchis
Dra. Sara Guila
Fidel Kinori