La prevenció és la millor opció

Com cal prevenir l’aparició del càncer de pàncrees

Actualment, no hi ha una forma segura de prevenir el càncer de pàncrees. Però sí que hi ha factors modificables que es relacionen amb la seva aparició, com ho poden ser l’obesitat, la diabetis, el consum crònic d’alcohol, una dieta alta en carn vermella i greixos animals i el tabaquisme.

En la minoria dels casos existeix predisposició genètica.

Informació destacada

Actualment no existeix un protocol per a la detecció precoç del càncer de pàncrees, per això és summament important portar una vida sana i prevenir els factors de risc modificables. 

Es recomana activitat física rutinària acompanyada de dieta equilibrada amb reducció del consum de carn vermella i greixos animals. D’aquesta manera, prevenim l’obesitat, la diabetis i l’exposició a agents carcinogènics en l’alimentació. 

D’altra banda, dues mesures molt importants són evitar el consum d’alcohol i el tabac, que són factors clarament relacionats amb l’aparició del càncer de pàncrees i de moltes altres malalties. 

En cas d’antecedents familiars de càncer el pacient serà valorat per ser derivat a una unitat de consell genètic.

 

Com ho tractem al Vall d’Hebron? 

Al Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus disposem d’un Comitè Multidisciplinari de Càncer de Pàncrees, amb professionals de diverses especialitats que valoren la situació clínica en la qual es troben els pacients, i que consensuen la millor opció terapèutica. 

Els serveis relacionats són els següents: 

  • Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments
  • Oncologia Mèdica
  • Unitat d’Endoscòpia Digestiva
  • Gastroenterologia i Aparell Digestiu
  • Radiologia, Radiologia Intervencionista
  • Anatomia Patològica 
  • Nutrició
  • Oncologia Radioteràpica

 

      
Publicar APP: