Dr. Jordi Llaneras Artigues

Institutions of which it is part

General Hospital

Accident and Emergency Department

Actualment formo part de del Servei d'Urgències i Emergències de l'Hospital General com a adjunt assistencial i com a Coordinador referent dels projectes de recerca, així com centrant el meu especial interès i dedicació a l'atenció del malalt crític/emergent d'urgències i a la toxicologia clínica i la seva relació amb l'atenció urgent.

Curriculum

Natural de Felanitx (Mallorca), nascut el 1985 i llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2009. Vaig realitzar l'especialitat MIR de Medicina Interna a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona. Vaig finalitzar la meva formació en el 2015 amb una especial focalització en la patologia hepatobiliar i específicament en hepatitis virals, essent doctorand en malalties virals hepàtiques, essent el tema clau les estratègies d'eradicació del VHC.
Coordinador de la comissió de Reanimació Cardiopulmonar de el servei d'Urgències de l'Hospital Vall d'Hebron i intensament lligat amb la formació mèdica, participant en el Grup de Simulació d'Urgències i sent professor associat al Màster de Malalt Crític i Emergències de l'Hospital Clínic de Barcelona des del 2017.
Membre en actiu de societats científiques de Medicina d'Urgències com són SEMES, SOCMUE o FETOX entre d'altres.
Autor de més de 13 articles originals en revistes d'alt impacte científic, així com col·laborador de múltiples assajos clínics relacionats amb l'assistència a urgències i les hepatitis virals, remarcant el programa de cribratge universal de VHC en urgències. Àmplia experiència en Salut Internacional havent realitzat assistència mèdica en països com Guatemala o l'Índia.
Jordi Llaneras Artigues

Institutions

General Hospital

Accident and Emergency Department

Vall Hebron Institut de Recerca

Predoctoral researcher

Liver Diseases

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.