Sr. Joan del Oso Morán

Institutions of which it is part

Cross-departmental services

Nursing Management

Nurse

Infermer especialista en Pediatria i expert en cures intensives, orgullós de la meva professió. M'apassionen els nous reptes i això m'ha fet passar pels àmbits assistencials, docents i de gestió de la qualitat, dels sistemes d'informació i de l'avaluació de les cures. Com a professional sanitari entenc com a fonamental l'actualització constant de coneixements i la millora d'habilitats i actituds per poder proporcionar una atenció la més propera a l'excel·lència als nostres ciutadans.

Curriculum

Format a l'Escola Universitària Vall d'Hebron, l'any 1987 inicio la meva singladura professional, que m'ha portat a diferents centres sanitaris i docents. Entre ells destacar l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), però també l'Hospital de Sant Pau (Barcelona), l'Hospital Germans Tries i Pujol (Badalona), l'Escola d'Infermeria Vall d'Hebron i l'Escola d'Infermeria Gimbernat. Màster en Investigació i Innovació en Cures Infermeres (UAB). Les meves especialitats clíniques principals han estat la pediatria i les cures infermeres a pacients en estat crític, tant neonats i nens, com adults. Dins d'aquest àmbit m’interessen especialment les cures a pacients amb suport respiratori (Ventilació Mecànica, VAFO i ECMO), les cures a pacients postoperats de cardiopaties congènites i les teràpies de reemplaçament renal continu. Docent en diversos cursos de formació interns i externs, l'any 2009 inicio la meva trajectòria docent universitària com a Director del Màster en Cures Intensives Infermeres Neonatals i Pediàtriques de la UAB, que es realitza en col·laboració amb Vall d'Hebron i les seves UCIs Neonatal i Pediàtrica, i poc temps després m'incorporo com a professor associat al Departament d'Infermeria de la Facultat de Medicina de la UAB. En els darrers anys desenvolupo també la meva activitat com a gestor de la DPO i responsable d'avaluació primer en la Unitat de Control de la Gestió i actualment en la Unitat de Gestió del Coneixement i Avaluació (GECOAVAL) de la Direcció d'Infermeria. Membre de la Comissió d'Innovació de Vall d'Hebron i del Comitè organitzador de les Jornades Científiques del VHIR.
Joan del Oso Morán

Institutions

Cross-departmental services

Nursing Management

Nurse

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.