Vall d'Hebron Talks 'Humanització de la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques a través de les famílies'

 Vall d'Hebron Talks
  Activitat Online —
03/06/2024
03/06/2024 -- From 15:00h to 16:00h
Organize :
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Modality: Online
Share it:

Ponent: Patricia Rubio Garrido, infermera suport de cures. Gestió del coneixement i avaluació de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

La humanització de les cures en la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques (UCIP), fa referència a l'aplicació d'un enfocament d'actuació sanitària basat tant en l'atenció clínica com en les necessitats emocionals, psicològiques i socials dels menors i les seves famílies. El model de Cures Centrades en la Família promou la col·laboració activa i la participació familiar. Aquesta recerca es va dur a terme amb l'objectiu de determinar el grau de satisfacció de les famílies que tenen un ingrés en la UCIP humanitzada i analitzar les experiències de les famílies que viuen un ingrés en a UCIP. Per a això, es va triar treballar amb metodologia mixta. D'una banda, es va realitzar un estudi descriptiu transversal sobre la satisfacció de 232 famílies de la UCIP i per un altre es va realitzar una anàlisi fenomenològica a través d'entrevistes semiestructurades en grup de 12 famílies. Els resultats de la recerca permeten conèixer la satisfacció de les famílies i l'adaptació mitjançant les percepcions familiars en la convivència en una UCIP, aportant a la pràctica clínica la identificació de les etapes de transició del procés de canvi en l'estat de salut, percebuda per les famílies, amb l'adaptació de l'actuació sanitària, com un procés integratiu en les cures humanitzades de la UCIP.

Moderadora: Dra. Esperanza Zuriguel Pérez, coordinadora de Recerca en Infermeria. Cap Grup de Recerca Multidisciplinari d'Infermeria (VHIR). Gestió del Coneixement i Avaluació. Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Per assistir-hi per Zoom, inscriu-te aquí

https://gencat.zoom.us/webinar/register/WN_Poh06zdJSqWE7DxXC9BLRg

Related activities

Introducción a la hidrocefalia y alteraciones de la dinámica de LCR

09/02/2024 - 09:00
More information

XIX Curso teórico-práctico de Ecocardiografía básica y avanzada en medicina de urgencias, intensiva y anestesia

09/16/2024 - 09:00
Cardiología, Medicina Intensiva, Anestesia y Reanimación, Neurología
More information

Fundamentos fisiopatológicos de la hipoxia tisular y monitorización del aporte cerebral de oxígeno

09/30/2024 - 09:00
Facultativos especialistas, residentes y personal de enfermería interesados ​​en el manejo del paciente neurocrítico
More information

II Curso CARE ME

10/03/2024 - 08:45
Cardiología y Nefrología
More information

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.