Apostem per un 8-M centrat a visibilitzar la necessitat d’aplicar la perspectiva de gènere en salut

Coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, organitzem una acció comunicativa per lluitar contra l’androcentrisme en cinc qüestions mèdiques: ictus, malalties cardiovasculars, migranya, càncer i resposta als medicaments.

08/03/2024

El biaix de gènere que tradicionalment ha existit en la medicina ha donat lloc a malalties invisibilitzades per ser més prevalents en les dones, com la migranya; o infradiagnosticades per presentar símptomes diferents en elles; com les patologies cardiovasculars o l’ictus. L’androcentrisme en salut també s’ha traduït històricament en assajos clínics per aprovar nous fàrmacs que es provaven exclusivament en homes, malgrat que està demostrat que alguns fàrmacs provoquen més efectes adversos en dones: els analgèsics derivats de l’opi, com la morfina, causen més nàusees i vòmits en la població femenina, i les estatines, utilitzades per al control del colesterol, els hi provoquen a elles dolors musculars, per posar alguns exemples. També els tractaments contra el càncer provoquen més efectes adversos greus en dones que en homes: elles presenten un 34% més de risc de patir-los, especialment en immunoteràpia.

En el Dia Internacional de les Dones, Vall d’Hebron ha realitzat una acció comunicativa per conscienciar que l’androcentrisme perjudica la salut de les dones. Coincidint amb el 8-M, s’han col·locat cinc tòtems a la plaça Messi per informar la ciutadania de forma divulgativa sobre cinc patologies molt prevalents en dones –ictus, malalties cardiovasculars, migranya, càncer i farmàcia– amb perspectiva de gènere. Cada tòtem inclou un text que analitza la patologia en qüestió, els seus símptomes i si existeixen especificats per a la població femenina.

Acabar amb els biaixos de gènere, objectiu de la Comissió de Perspectiva de Gènere en la Salut 

Ja el 2021, Vall d’Hebron va posar en marxa la Comissió de Perspectiva de Gènere en Salut, amb l’objectiu de millorar la igualtat de l’atenció sanitària a la dona. “La Comissió juga un paper actiu per reduir els biaixos de gènere i garantir igual temps de demora i espera des dels primers símptomes fins a l'atenció sanitària entre homes i dones; mateixes estratègies terapèutiques per a la mateixa patologia, mateix consum i despesa de medicaments per sexes d’acord amb la patologia tractada i evitar la sobreprescripció d’analgèsia en dones”, exposa la Dra. Antonia Sambola, presidenta de la Comissió de Perspectiva de Gènere en Salut i adjunta de la Unitat de Cures Agudes Cardiològiques de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

En representació de la Comissió de Perspectiva de Gènere en Salut, la Dra. Enriqueta Felip, vocal de la Comissió i cap del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll del VHIO, ha estat l’encarregada de donar la benvinguda als assistents en l’acte que s’ha celebrat a la plaça Messi, davant l’Hospital de la Dona, en el qual també han intervingut Mercè Orihuela, presidenta de l’Oficina d’Igualtat i cap d’Unitat de Relacions Laborals, Anna Navarro, treballadora Social, Ana Rosa Torras, zeladora de l’Hospital Infantil i l’Hospital de la Dona, la Dra. Maria Jesús Arévalo, responsable de Neuropsicologia del CEMCAT, la Dra. Sara Guila, psicòloga i secretària de la Comissió Transversal de Violència Masclista, Dra. Lara Nonell, cap de la Unitat de Bioinformàtica del VHIO, i Ariadna Laguna Tuset, Investigadora principal de Malalties Neurodegeneratives del VHIR.

Especialistes en cada malaltia, acompanyades de pacients en molts casos, han fet pedagogia  aquest 8-M a peu de tòtem a Vall d’Hebron durant el matí com el fet de ser dona pot influir en l’experiència com a pacient de cadascuna de les qüestions mèdiques que s’aborden. Així doncs, la Dra. Marta Rubiera, de la Unitat d’Ictus, ha explicat com s’estan investigant les característiques diferencials entre sexes per corregir que el fet que les dones reportin pitjors resultats en salut en la recuperació després d’un ictus. La Dra. Maria Larrosa, del Servei de Farmàcia, ha posat l’èmfasi en assignatures pendents com augmentar el coneixement respecte a l’impacte del cicle menstrual, embaràs o lactància sobre l’efecte farmacològic. El Dr. Edoardo Caronna, neuròleg de la Unitat de Cefalea, ha analitzat que les dones pateixen tres vegades més migranya que els homes, una malaltia tradicionalment invisibilitzada. La Dra. Sara Soroña ha reflexionat sobre els motius que, malgrat que la malaltia cardiovascular és la principal causa de mort a la dona arreu del món, amb un 35%, sovint ha estat infraestudiada, infradiagnosticada i infratractada, segons un informe publicat en The Lancet. Women and cardiovascular disease Commision: reducint the global burden by 2030. La Dra. Núria Pardo, del Servei d’Oncologia Mèdica de Vall d’Hebron, ha posat l’accent en què cada any es podrien salvar 800.000 vides arreu del món si totes les dones tinguessin una millor atenció oncològica, segons l’estudi Dones, poder i càncer publicat a The Lancet.

Les dones, el cor operatiu de Vall d’Hebron

Les dones estan presents a tots els estaments de Vall d’Hebron, tant assistencials com de recerca: representen un 71,54% del total dels  9.562 professionals que treballen a l’Hospital, així com un 65% de les 2385 persones que treballen al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), un 75,55% de les 642 del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i un 62% dels professionals del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat). Coincidint amb el 8-M, Vall d’Hebron reconeix la vàlua i la capacitat de lideratge de les seves professionals, que ocupen tots els seus àmbits d’acció. Com a institució, Vall d’Hebron està compromès amb la igualtat de gènere, impulsa el lideratge femení i la paritat en els òrgans responsables de la presa de decisió. Un exemple és el VHIR, que és dirigit per la Dra. Begoña Benito, una de les poques dones al capdavant de centres de recerca a l’Estat, i té com a gerent a Montserrat Giménez.

En el Dia Internacional de les Dones, Vall d’Hebron ha realitzat una acció comunicativa per conscienciar que l’androcentrisme perjudica la salut de les dones.

Share it:

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.