Vall d’Hebron i el 12 de Octubre, primers hospitals de l'Estat en rebre d’AENOR la certificació CAPAC

Amb l'objectiu de promoure l'excel·lència de les unitats de ressuscitació cardíaca dels hospitals espanyols, un comitè científic format per experts de la SEMICYUC i la SEC van posar en marxa el projecte CAPAC.

21/02/2024

A l’Estat es produeixen anualment 52.300 parades cardíaques, 30.000 de les quals tenen lloc fora de l'àmbit hospitalari. De les parades cardíaques extrahospitalàries, només una de cada deu pacients que les pateixen aconsegueix la recuperació de la circulació espontània i arribar a l'hospital amb vida i, entre ells, només entre un 5 i el 10% es recuperen. Oferir una atenció integral i primerenca a la parada cardiorespiratòria és fonamental tant per millorar les taxes de supervivència com per a minimitzar les seqüeles, sobretot neurològiques. Una vegada els pacients ingressen a l'hospital, fa falta que rebin cures específiques en les Unitats de Cures Intensives i iniciïn una rehabilitació precoç, a càrrec d'un equip multidisciplinari que actuï de forma protocol·litzada per planificar les intervencions de manera coordinada, personalitzada i sistemàtica amb cada pacient.

Amb l'objectiu de promoure l'excel·lència de les unitats de ressuscitació cardíaca dels hospitals espanyols, un comitè científic format per experts de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC) i la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) van posar en marxa el projecte CAPAC (Certificació Assistencial en Aturada cardíaca). Per  demostrar la correcta implantació dels estàndards de qualitat assistencial recollits en l'esquema de certificació AENOR, entitat líder en generació de confiança a Espanya, que s'encarrega d'auditar als centres hospitalaris que els adopten.

L'Hospital Universitari Vall d’Hebron s'ha convertit juntament amb l'Hospital Universitari 12 de Octubre (Madrid) a ser els primers centres de l'Estat a aconseguir l'acreditació CAPAC. “La certificació CAPAC constata que Vall d’Hebron compleix amb els més alts estàndards de qualitat en l'atenció als pacients que sofreixen una parada cardíaca extrahospitalària per maximitzar la seva supervivència, el retorn a la funció cerebral normal i la seva recuperació total”, exposa el Dr. Juan Carlos Ruiz, del Servei de Medicina Intensiva i president de la Subcomissió de Suport Vital de Vall d’Hebron.

Per rebre la certificació CAPAC, l'equip auditor de AENOR té en compte, entre altres qüestions, que els centres disposin com a mínim d'un laboratori d'angiografia coronària, disponible les 24 hores del dia els set dies de la setmana, un Servei d'Urgències, una UCI i possibilitat de dur a terme l'estudi per imatge dels pacients, com a ecocardiografia, tomografia computada i ressonància magnètica com a requisits mínims. Altres requisits que es tenen en compte en el procés d'auditoria són la possibilitat de realitzar un cateterisme cardíac immediat i que l'UCI disposi de mitjans per a implementar una teràpia de control estricte i continu de temperatura, estar dotats dels mitjans necessaris per a una correcta estratificació pronòstica, tant neurològica com funcional, i d'un sistema de suport i rehabilitació després de l'hospitalització, així com disposar de programes de donació d'òrgans, inclosa la donació en asistòlia, per a aquells pacients en els quals no s'aconsegueixi la reanimació o es decideixi retirar les mesures de suport vital.

Referents en l'atenció del pacient que sofreix una parada cardiorespiratòria

Vall d’Hebron atén un centenar de pacients a l'any després de sofrir una parada cardiorespiratòria. Disposa d'una UCI intel·ligent, inaugurada en 2018, equipada amb la tecnologia més avançada i connectada a la Smart Display, un programa únic a Espanya que integra totes les dades clíniques i de seguretat i les transforma en informació que facilita la presa de decisions per part dels professionals. La Unitat d'Hemodinàmica de Vall d’ Hebron és un referent amb una gran experiència en els procediments coronaris, amb tres sales per a fer intervencions. A més, en 2021 va inaugurar una nova Unitat d'Arrítmies, amb dos laboratoris d'electrofisiologia amb tecnologia punta on es poden diagnosticar i tractar alhora arrítmies lentes (bradicàrdies) i ràpides (taquicàrdies), tant d'adults com de nens.

“La certificació CAPAC constata que Vall d’Hebron compleix amb els més alts estàndards de qualitat en l'atenció als pacients que sofreixen una parada cardíaca extrahospitalària”, exposa el Dr. Juan Carlos Ruiz, del Servei de Medicina Intensiva i president de la Subcomissió de Suport Vital de Vall d’Hebron.

Share it:

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.