La Ruta de Transformació Digital de Vall d’Hebron, guanyadora dels VII Premis SaluDigital com a millor Iniciativa Pública en Salut Digital

La Dra. Yolima Cossio, directora de Sistemes de la Informació de Vall d’Hebron, ha recollit el guardó, que organitza la publicació online SaluDigital.es.

14/04/2023

La Ruta de Transformació Digital de Vall d’Hebron, un projecte liderat per la Comissió de Transformació Digital de l’Hospital en la qual han participat més de 70 clínics, 20 gestors i 10 empreses de tecnologia, ha estat distingida als VII Premis SaluDigital en la categoria de millor Iniciativa Pública en Salut Digital. La Dra. Yolima Cossio, directora de Sistemes de la Informació de Vall d’Hebron, va recollir ahir el guardó, que organitza la publicació online SaluDigital.es, que pertany al Grup Mediforum, i té per objectiu reconèixer les iniciatives desenvolupades en l'àrea de la salut, tant del sector públic com privat, que contribueixin a millorar la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones mitjançant les noves tecnologies de la informació i les comunicacions.

La Ruta de Transformació Digital va ser aprovada pel Comitè de Direcció el 19 d’abril de 2022 i forma part del Pla Estratègic de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Defineix clarament quines són les prioritats de Vall d’Hebron en matèria de salut digital, quina és la forma d’aconseguir els resultats i alinea a tota l’organització cap als mateixos objectius, amb un temps de realització de quatre anys i plans d’acció anuals amb indicadors del seu compliment. Amb una inversió inicial que ascendeix a més d’un milió d’euros, obtinguda principalment a través de fons europeus, la Ruta de Transformació Digital ha aconseguit que l’hospital tingui clarament definida la seva meta en salut digital i quins són els passos per assolir-la: és una iniciativa sostenible i sistèmica més enllà de petits projectes pilot amb resultats només a curt termini i poc escalables.

La Ruta de Transformació Digital forma part del Pla Estratègic de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.