Vall d’Hebron, compromès amb la prevenció i la detecció precoç del delírium

La Unitat Geriàtrica d’Aguts (UGA) va reobrir el juny de 2022 amb un equip multidisciplinari.

15/03/2023

El delírium és un dels trastorns més infradiagnosticats. Es tracta d’un deteriorament agut de la funció cognitiva que es caracteritza per dificultat per concentrar-se, desorientació, alteració de la consciència i, a vegades, al·lucinacions. Afecta sobretot a persones d’edat avançada i amb un deteriorament cognitiu previ. En unitats mèdiques de gent gran, el delírium té una incidència entre el 29 i el 64%. Tot i que el delírium pot ser reversible –acostuma a desenvolupar-se en un o dos dies en la majoria dels casos– posa en perill el tractament per la malaltia que va motivar l’ingrés i pot derivar en pèrdues funcionals i cognitives perllongades dels pacients, que no tornen a recuperar-se del tot. Coincidint amb el Dia Mundial del Delírium, Vall d’Hebron es reafirma en el seu compromís d’afavorir la prevenció i la detecció precoç del delírium, així com protegir els seus pacients aguts fràgils de les davallades pròpies de l’ingrés hospitalari.

“A Vall d’Hebron oferim una atenció personalitzada als pacients grans aguts fràgils des del moment mateix de l’ingrés a través de la Unitat Geriàtrica d’Aguts, on treballa un equip multidisciplinari que inclou els serveis de farmàcia, rehabilitació, suport nutricional i treball social i és proactiu en detectar les persones més proclius a patir delírium per tal d’afavorir la prevenció i detecció”, exposa el Dr. Antonio San José, cap de Secció de Medicina Interna i Geriatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. La Unitat Geriàtrica d’Aguts (UGA) va reobrir el juny de 2022 amb un nou emplaçament a la tercera planta de l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats, un entorn amb professionals que estan acostumats a fer cures i valoracions de pacients geriàtrics i on funcionava des de feia anys la Unitat d’Ortogeriatria. Des d’aleshores, els professionals de l’UGA han detectat que un 24% dels pacients han presentat delírium: un 13% ja manifestaven símptomes de delírium en el moment de l’ingrés i un 11% no els tenien en arribar però els van desenvolupar durant l’ingrés hospitalari. Els pacients de l’UGA que més desenvolupen delírium, tant els que ja el presenten en el moment de l’ingrés com aquells que el desenvolupen durant la seva estada a l’hospital acostumen a ser els més grans, els més fràgils, els que tenen més dependència en les activitats de la vida diària i major dèficit cognitiu basal, previs a la seva arribada a Vall d’Hebron. “Els professionals de la Unitat Geriàtrica d’Aguts som proactius en prevenir, però també en detectar als pacients que pateixen delírium. Gràcies a la detecció precoç, hem pogut minimitzar les complicacions i els resultats adversos. En aquest sentit, els pacients que presenten delírium a l'UGA no han experimentat, comparat amb els que no ho han fet, unes estades mitjanes més llargues a l’hospital ni menys taxa de retorn al domicili”, defensa la Dra. Gabriela Carrizo, metgessa adjunta de geriatria. La infermeria, crucial en la prevenció del delírium.

El delírium pot prevenir-se amb una sèrie de mesures pràctiques, com procurar hospitals acollidors amb els pacients més fràgils i implicar a tots els professionals, en particular al personal d'infermeria. "A la Unitat Geriàtrica d'Aguts realitzem diferents intervencions per prevenir el deliri: facilitem el descans nocturn, organitzem activitats estimulants durant el dia per als pacients amb la implicació dels familiars i treballen mesures d'orientació en temps, espai i persona. Un altre aspecte important és assegurar una adequada nutrició i hidratació. També es facilita que els familiars acompanyin al pacient durant el temps més gran possible aprofitant aquest temps per assessorar a les famílies de com poden ajudar per prevenir el deliri", exposa Teresa Sanclemente, Supervisora de l'Àrea de Coneixement del Pacient Fràgil Traumàtic i de l'Àrea de Coneixement de Medicina Interna de l'UGA. Un equip de geriatria altament especialitzat segueix el contínuum assistencial des d'Urgències fins a l'alta, amb l'objectiu de millorar la funcionalitat física i cognitiva dels pacients perquè puguin tornar a casa en les millors condicions possibles. Donat l'envelliment de la població a les societats desenvolupades, existeix consens científic que els hospitals hauran d'adaptar-se cada cop més a les persones grans (elderly friendly hospital), tant en l'àmbit d'espais i equipaments com de professionals amb coneixement en el maneig de les persones grans fràgils.

 Vall d’Hebron es reafirma en el seu compromís d’afavorir la prevenció i la detecció precoç del delírium, així com protegir els seus pacients aguts fràgils de les davallades pròpies de l’ingrés hospitalari.

Share it:
Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.