Els resultats de l’estudi SUNLIGHT avalen una nova opció de tractament en pacients amb càncer colorectal metastàtic prèviament tractats

La nova combinació de fàrmacs ha demostrat el seu potencial com a tractament de tercera línia per prolongar la supervivència sense empitjorar la qualitat de vida en aquests pacients per als quals les opcions de tractament són limitades.

20/01/2023

Els resultats de l’estudi SUNLIGHT, un assaig clínic internacional de fase III coordinat pel Dr. Josep Tabernero, i liderat a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron per la Dra. Elena Élez, demostren que la combinació de Trifluridine/tipiracil més bevacizumab millora la supervivència en pacients amb càncer de còlon metastàtic que ja s’havien tractat prèviament amb dos règims de quimioteràpia estàndard, respecte als pacients tractats amb únicament Trifluridine/tipiracil, una de les opcions terapèutiques aprovades per les agències regulatòries per a aquests pacients.

El Dr. Josep Tabernero, director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i primer autor de l’estudio, presenta avui els resultats de l’estudi SUNLIGHT a l’ASCO GastroIntestinal Symposium que se celebra del 19 al 21 de gener a San Francisco (Estats Units). 

Segona causa de mort per càncer 

El càncer colorectal és el més freqüent en el nostre entorn, afecta dones i homes i és la segona causa de mort per càncer al món. La taxa de supervivència a cinc anys en pacients amb malaltia metastàtica és del 11%. “Al voltant del 50% dels pacients acabarà desenvolupant metàstasis de forma que són necessàries noves opcions de tractament que millorin la supervivència dels  pacients sense empitjorar la seva qualitat de vida” explica el Dr. Tabernero. 

“En aquest sentit els resultats de l’estudi SUNLIGHT podrien representar un avenç significatiu en el tractament dels pacients amb càncer colorectal metastàtic que han progressat després de dos tractaments de quimioteràpia estàndard”.

A l’estudi SUNLIGHT han participat 492 pacients amb càncer colorectal metastàtic que s’havien tractat prèviament amb dos règims de quimioteràpia estàndard. A la meitat dels pacients se’ls  va tractar amb Trifluridine/tipiracil més bevacizumab i a l’altra meitat amb Trifluridine/tipiracil sol.

A la combinació Trifluridine/tipiracil s’hi ha afegit l’anticòs monoclonal bevacizumab. Aquest anticòs inhibeix el factor de creixement VEGF relacionat amb la formació de vasos sanguinis que ajuden a fer créixer el tumor, de forma que frena el creixement del tumor.

“És la primera vegada que es realitza un assaig de tercera línia que no compara una nova opció terapèutica amb placebo sinó amb un dels tractaments estàndard existents, la qual cosa ens permet afirmar que les millores en els paràmetres d’eficàcia són estadística i són clínicament significatives” diu el Dr. Josep Tabernero.

La supervivència global millora de forma clínicament significativa

Els pacients tractats  amb Trifluridine/tipiracil més bevacizumab van presentar una supervivència global mitjana de 10,8 mesos després d’haver iniciat el tractament enfront dels 7,5 mesos dels pacients que van rebre únicament Trifluridine/tipiracil. 

“Quan l’increment de la supervivència en càncer colorectal metastàtic supera els tres mesos es considera per moltes de les agències avaluadores que la millora no només és estadísticament significativa sinó també clínicament significativa i per tant aquests resultats apunten a la possibilitat d’una nova opció de tractament estàndard”.

També es van observar millores significatives en la supervivència sense progressió (que es refereix al temps que passa des de l’inici del tractament fins que el tumor torna a créixer) que va passar de 2,4 mesos amb el tractament estàndard a 5,6 mesos en el tractament amb bevacizumab. 

I va augmentar també el temps que passa fins que l’estat de salut del pacient i la seva qualitat de vida es deterioren. 

La qualitat de vida es va mesurar mitjançant l’escala ECOG en la qual es considera que a partir del nivell 2 la qualitat de vida dels pacients comença a empitjorar. A l’estudi es va observar que els pacients tractats amb Trifluridine/tipiracil més bevacizumab trigaven 9,3 mesos a presentar un nivell 2 o superior mentre que els pacients tractats únicament amb Trifluridine/tipiracil arribaven al nivell 2 o més als 6,3 mesos.

“Totes aquestes millores es van observar en tots subgrups de pacients independentment de la lateralitat o el perfil molecular del tumor” explica el Dr. Josep Tabernero “això ens indica que Trifluridine/tipiracil més bevacizumab és una opció per a tots els subgrups clínicament rellevants”.

Els resultats de l’estudi SUNLIGHT avalen que Trifluridine/tipiracil més bevacizumab pot representar un nou estàndard d’atenció per al tractament de pacients amb càncer de còlon metastàtic refractari que han progressat després de dues línies de teràpia.

“És important que treballem en noves opcions terapèutiques que signifiquin una millora clínica de la supervivència d’aquests pacients, però sense empitjorar la seva qualitat de vida. Actualment aquesta és una necessitat no coberta” conclou el Dr. Josep Tabernero.

El càncer colorectal és el més freqüent en el nostre entorn, afecta dones i homes i és la segona causa de mort per càncer al món

Share it:

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.