L’Edifici Garbí de Vall d’Hebron comença a funcionar com a Hospital de Dia d’Oncologia

L’Edifici Garbí, creat per donar resposta a la COVID-19 el 2021, va ser pensat com un espai polivalent per ser útil en un futur. Ara, s’adapta a nous reptes i necessitats assistencials.

02/12/2022

L’Edifici Garbí, l’hospital polivalent de Vall d’Hebron construït per donar resposta a la pandèmia de la COVID-19 i situat al Parc Sanitari Pere Virgili, estrena nous usos. La tercera planta, que havia acollit la Unitat de Cures Intensives (UCI) per a pacients crítics i semicrítics de COVID-19, s’ha reinventat per funcionar com una extensió de l’Hospital de Dia d’Oncologia. A més, des de l’1 de desembre, la primera i segona planta acullen pacients del pla de contingència d’hivern amb descompensacions agudes. El Dr. Albert Salazar, gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, explica que “aquests nous usos responen a un model assistencial flexible que posa el pacient al centre de l’atenció adaptant-nos a les seves necessitats. Aquest dispositiu ens ajudarà a seguir millorant l’atenció dels pacients amb patologia oncològica, de la qual Vall d’Hebron és un centre de referència”.

L’Hospital de Dia d’Oncologia de l’Edifici Garbí

Els 3.111 metres quadrats de l’Edifici Garbí funcionen com una extensió de Vall d’Hebron. Els dos centres estan connectats telemàticament i compten amb la mateixa qualitat tècnica i professional. “L’Hospital de Dia d’Oncologia de l’Edifici Garbí és un espai multifuncional que ens ajuda a personalitzar els tractaments que oferim als i les pacients de Vall d’Hebron”, destaca el Dr. Josep Tabernero, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de Vall d’Hebron. 

El nou espai, que en un mes i mig ha atès 282 pacients, s’ha adequat per a l’administració ambulatòria de tractaments antineoplàsics. Hi treballa un equip multidisciplinari format per personal mèdic, d’infermeria experta en oncologia i de farmàcia. “Oferim unes instal·lacions tranquil·les, agradables i modernes i l’expertesa dels professionals de Vall d’Hebron”, explica Ángeles Peñuelas, adjunta d'Infermeria Oncològica del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Els pacients que venen a l’Hospital de Dia d’Oncologia de l’Edifici Garbí són pacients amb un perfil concret i amb tractaments de baixa complexitat. “Es tracta de pacients oncològics estables, de tot tipus de tumors sòlids, que es troben en un moment en el qual només reben tractaments farmacològics. Quan tenen tractaments concomitants, com per exemple la combinació de quimioteràpia i radioteràpia, reben tractament a l’Hospital General”, concreta el Dr. Josep Tabernero. Els pacients que reben tractament a l’Hospital de Dia d’Oncologia de l’Edifici Garbí se’ls programa la sessió de quimioteràpia en sortir de la visita mèdica a l’Hospital General. Són pacients que acostumen a rebre els tractaments l’endemà de la consulta. A l’Edifici Garbí troben un espai diàfan, silenciós i molt lluminós, que compta amb deu butaques per administrar tractaments. “Per ara, hem començat la nostra activitat amb horari de matí, de 8 a 15 hores, però aquest horari pot ser ampliable segons les necessitats que apareguin”, matisa Ángeles Peñuelas.

Els fàrmacs que reben els pacients a l’Edifici Garbí es preparen a l’Hospital General. Arriben en transport especialitzat cada dia a les 7.30 hores. “Preparem i administrem els tractaments seguint els mateixos procediments i protocols que als hospitals de dia ubicats al Campus Vall d’Hebron”, afegeix Ángeles Peñuelas. A més de l’espai diàfan on els pacients tenen opció de tenir intimitat o interactuar, a l’Hospital de Dia d’Oncologia de l’Edifici Garbí hi ha una consulta d’infermeria on els i les pacients poden resoldre dubtes sobre dietes, hàbits saludables o què fer després del tractament de quimioteràpia. També es realitza un seguiment de les toxicitats i/o possibles efectes secundaris, de la mateixa manera que es fa a les altres consultes d’infermeria oncològica.

Suport per a la campanya d’hivern

Des del dia 1 de desembre, les plantes 1 i 2 de l’Edifici Garbí també acullen pacients del pla de contingència d’hivern establert per la Conselleria de Salut, en aquest cas, pacients amb descompensacions mèdiques agudes. Aquestes plantes seran ocupades progressivament, i, en el cas que les dades epidemiològiques COVID-19 tornin a repuntar, l’Edifici Garbí s´adaptaria en funció de les necessitats. “En el pla d’hivern és fonamental la visió conjunta i el treball en xarxa del territori, i, per tant, l’estreta col·laboració entre els i les professionals de Vall d’Hebron i l’Atenció Primària i Intermèdia”, explica el Dr. Antonio Roman, director assistencial de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

Finalment, a la planta baixa de l’Edifici Garbí hi ha un TAC, un punt de vacunació i consultes d’hemostàsia i coagulació. Al llarg de 2023, també està previst el trasllat de l’equip de malalties neurodegeneratives. 

Aquesta capacitat d’adaptació de Vall d’Hebron a les necessitats de la societat és un dels aprenentatges que ha consolidat la pandèmia.

A l’Hospital d’Oncologia de Dia Garbí es tracten pacients oncològics estables, de tot tipus de tumors sòlids, que es troben en un moment en el qual només reben tractaments farmacològics

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.