El seguiment digital de pacients quirúrgics s’amplia a tots els quiròfans de Vall d’Hebron

El sistema permet la identificació, localització i traçabilitat de pacients dins dels blocs quirúrgics tant a nivell de localització física com de seguiment dins del procés assistencial, de manera que tant professionals com pacients i familiars disposen d’informació més complerta i en temps real.

14/09/2022

El seguiment digital de pacients que reben una cirurgia ja està en funcionament en tots els blocs quirúrgics de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. El projecte va començar l’any 2017 amb la implantació d’un sistema de traçabilitat de pacients al bloc quirúrgic de l’Hospital General (que compta amb 19 quiròfans) i va continuar amb la incorporació l’any 2019 d’una nova versió que incloïa la gestió del procés quirúrgic. Els bons resultats de la implantació han portat a desplegar el sistema als altres tres blocs quirúrgics que té Vall d’Hebron: el de l’Hospital Infantil i Hospital de la Dona; el de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats, i el que es troba al Parc Sanitari Pere Virgili. El sistema, doncs, ja està implementat en el total de 49 quiròfans que disposa l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

El sistema permet la identificació, localització i traçabilitat de pacients dins dels blocs quirúrgics tant a nivell de localització física com de seguiment dins del procés assistencial, de manera que tant professionals com pacients i familiars disposen d’informació més complerta i en temps real. Aquesta traçabilitat de pacients ha permès millorar la col·laboració entre els diferents equips i àrees de l'Hospital al llarg del procés quirúrgic, analitzar i optimitzar el flux del pacient i augmentar-ne la seguretat -ja que el sistema garanteix que el pacient correcte es troba al quiròfan adequat-. D’aquesta manera es poden assolir millores en la gestió del programa quirúrgic diari i en el rendiment del bloc quirúrgic.

A partir de les dades i esdeveniments generats en temps real, s’ha dissenyat un conjunt d'aplicacions a mesura basades en bluetooth RTLS (Real Time Location System) per a cada equip d'àrea, la qual cosa els permet seguir sense problemes els fluxos de pacients, rebre notificacions i assignar tasques entre els equips a mesura que els i les pacients avancen en el procés quirúrgic (per exemple, reben notificacions com ara “el pacient està vestit i llest per a ser traslladat a la sala de preparació” o “el pacient està llest per ser traslladat al quiròfan 3”).

Els i les professionals també s’estalvien haver d'introduir manualment les marques de temps en el sistema d'informació, la qual cosa els permet dedicar més temps a l'atenció de pacients.

Pacients i famílies, beneficiats del seguiment digital

Un altre aspecte rellevant de la implementació del sistema de seguiment digital és la millora de l'experiència dels pacients i les seves famílies, ja que es redueix el nombre de cancel·lacions diàries gràcies a una millor programació en disposar d'horaris precisos. A més, es poden mantenir les famílies informades de l'estat actual del o de la pacient durant tot el procés mitjançant una aplicació en temps real (per exemple, són informades de si hi ha hagut un retard, si el pacient ha sortit del quiròfan, etc.).

Finalment, la solució de flux de pacients en temps real està connectada al sistema de climatització del centre quirúrgic per ajustar dinàmicament les condicions climàtiques de cada quiròfan, posant-los en espera a mesura que els pacients entren i surten dels quiròfans i apagant-los una vegada finalitzada la sessió quirúrgica i durant els caps de setmana. Això suposa un important estalvi energètic del consum total d'energia dels blocs quirúrgics.

El sistema està implementat en el total de 49 quiròfans que disposa l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

Share it:

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.