Trasplantaments en adults

L’activitat a l’Hospital Vall d’Hebron es va iniciar l'any 1976 amb un trasplantament renal fet a un adult. Som un dels centres més actius en donació d’òrgans i teixits i estem en nou dels deu programes de trasplantament d’òrgan sòlid d’adult i pediàtric de l’Estat.

El treball en comú de tot l'equip i la presa de decisions consensuada són claus en cada cas. A les sessions clíniques setmanals es comenten els possibles candidats a trasplantament i es prenen decisions sobre els tractaments més adients per a cada persona.

A més, els equips de trasplantaments infantils i d’adults estan coordinats per facilitar la transició i integració dels pacients pediàtrics a adults.

A Vall d'Hebron, el primer trasplantament hepàtic en adults va ser realitzat l'any 1988, tres anys més tard que el primer fetge trasplantat en un infant. L'any 1990 va tenir lloc a l'hospital el primer trasplantament pulmonar en adults de l'Estat. En canvi, no va ser fins al 1998 quan es va poder trasplantar el primer pulmó en un pacient pediàtric.

Els programes de trasplantaments d’adults

L’Hospital Vall d’Hebron és centre autoritzat per realitzar trasplantament renal, hepàtic, cardíac i intestinal. A més, és l’únic centre de Catalunya que realitza els trasplantaments pulmonars.

Trasplantament Cardíac

Trasplantament de cor

El trasplantament cardíac és la implantació d’un cor nou quan el pacient pateix una insuficiència cardíaca que limita l’activitat diària.

Veure més
Trasplantament Pulmonar

Trasplantament de pulmó

El trasplantament pulmonar consisteix a substituir un o dos pulmons quan hi ha una malaltia que comporta una insuficiència respiratòria crònica greu i progressiva.

Veure més
Trasplantament Renal

Trasplantament de ronyó

El trasplantament renal és el millor tractament de la insuficiència renal crònica i es realitza a pacients que haurien de rebre hemodiàlisi o diàlisi peritoneal. 

Veure més
Trasplantament progenitors hematopoetics

Trasplantament de Progenitors Hematopoètics

El Trasplantament de Progenitors Hematopoètics consisteix en regenerar de forma completa les cèl·lules de la sang del cos que han estat eliminades per l’administració al pacient de fàrmacs o radiacions ionitzants.

Veure més
Trasplantament Còrnia

Trasplantament de còrnia

Un trasplantament de còrnia consisteix a canviar aquesta part de l’ull afectada i pot ajudar a restaurar la vista, reduir el dolor i millorar l’aspecte d’una còrnia.

Veure més

DONACIÓ D'ÒRGANS

Organització Catalana de Trasplantament

L'OCATT és l'organització responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats relacionades amb l'extracció, conservació, distribució, trasplantament i l'intercanvi d'òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya.

Veure més

Notícies relacionades

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.