La Unitat de Suport Nutricional de l’Hospital Vall d’Hebron assessora Salut per identificar la desnutrició i tractar-la en els malalts crònics complexos

El malalts crònics complexos són el 3-4% de la població però la seva atenció sanitària pot arribar a constituir el 40% dels recursos sanitaris. En aquests pacients, la desnutrició pot incrementar les complicacions de la seva patologia, la necessitat d’ingrés hospitalari i, fins i tot, la mortalitat.

19/03/2021

A Catalunya, els pacients crònics amb complexitat clínica són més de 178.000 persones, el 3-4% de la població. L’atenció a aquestes persones amb cronicitat complexa pot representar un 40% dels recursos sanitaris. L’envelliment de la població és una de les causes que hi ha darrere de l’augment de les malalties cròniques i les projeccions estimen que en menys de 50 anys, més del 12% de la població catalana tindrà més de 80 anys. Per garantir un sistema sanitari de qualitat, eficaç i eficient, el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya fa anys que treballa en el Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC) dins del Pla Director Sociosanitari (PDSS) per orientar l’atenció del pacient amb cronicitat complexa. Amb un model més cuidador i centrat en les persones, s’espera aconseguir millors resultats en salut i benestar de les persones ateses, en l’atenció prestada per part dels professionals i la percepció d’atenció rebuda per les persones, i quant a l’adequació de la utilització de recursos i d’eficiència del sistema sanitari.

La Dra. Rosa Burgos, coordinadora de la Unitat de Suport Nutricional de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, ha coliderat (juntament amb la Dra. Clara Joaquín de l’Hospital Germans Trias i Pujol) a petició del Departament de Salut, l’elaboració del document de consens que serveix de base del Programa d’abordatge comunitari de la desnutrició en persones amb complexitat clínica. En l’elaboració d’aquest document han participat professionals del PPAC, representants de diverses societats científiques, professionals de Serveis Socials i pacients i familiars de pacients amb complexitat.

El programa està centrat en la desnutrició relacionada amb la malaltia en l’àmbit comunitari i va dirigit fonamentalment als professionals de l’Atenció Primària. Està estructurat en quatre etapes: cribratge i diagnòstic de desnutrició, avaluació multidimensional, pla d’intervenció i registre/monitoratge. Una de les aportacions de la Dra. Rosa Burgos és posar en valor la importància de l’avaluació nutricional i de l’alimentació dels pacients en el seu domicili. La desnutrició i el risc de desnutrició en els pacients crònics complexos és freqüent (més del 50% de pacients crònics complexos en la comunitat i més del 80% quan els pacients es descompensen i ingressen a un hospital d’aguts). “Molts pacients perden la gana per la malaltia i la situació s’agreuja també si coexisteixen factors de salut com la disfàgia o problemes bucodentals i factors socials com l’edat avançada, la soledat, dificultats logístiques per comprar, cuinar-se o una situació de dependència, que els porten a menjar poc o seguir una dieta inadequada per a les seves necessitats”, alerta la Dra. Burgos. “Una alimentació deficient pot agreujar la seva malaltia o incrementar el risc de descompensació i necessitat d’hospitalització ”, afegeix.

La seva proposta, dins del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat, té l’objectiu d’atendre la vessant nutricional d’aquestes persones per identificar precoçment la desnutrició i tractar-la, per millorar els resultats en salut de les persones.

 

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.