Vall d’Hebron elabora un protocol per millorar la comunicació amb els pacients en cas d’un incident de seguretat

En aquest protocol es recullen les bones pràctiques de comunicació dels incidents de seguretat del pacient. I s’aborda la comunicació per mitigar les conseqüències negatives en els pacients, els professionals i la institució.

05/08/2020

El nostre compromís com a Hospital Universitari Vall d’Hebron i com a professionals de la salut és donar assistència sanitària segura i de qualitat. Malgrat tot, la nostra atenció no és infal·lible. Tot i els nostres esforços i el compromís vers la nostra tasca, a vegades les coses no acaben d’anar bé i el resultat no és l’esperat. Es produeix un esdeveniment que causa dany als pacients.

Quan es produeix un incident de seguretat pot haver-hi una primera víctima (els pacients que pateixen aquests incidents de seguretat), una segona víctima (els professionals sanitaris implicats en un incident de seguretat, que també poden patir danys emocionals i psicològics importants) i una tercera víctima (les organitzacions sanitàries poden patir danys reputacionals, econòmics i, fins i tot, culturals després d’esdeveniments adversos).

Per aquest motiu, hem elaborat el “Protocol de Comunicació Oberta d’Incidents de Seguretat del Pacient”. En aquest protocol es recullen les bones pràctiques de comunicació dels incidents de seguretat del pacient, que estan basades en els valors de la comunicació oberta. En el protocol es proporcionen recomanacions comunicatives pel que fa a la primera, la segona i la tercera víctimes. D’aquesta manera, s’aborda qui ha de comunicar la informació i on, com expressar empatia i transparència, com informar sobre les solucions que es poden oferir... En el cas de la primera víctima, per exemple, l’objectiu és mitigar les conseqüències d’un esdeveniment advers i satisfer les necessitats clíniques, d’informació i emocionals, dels pacients i les seves famílies. Per a la nostra institució és important que els esdeveniments adversos siguin identificats, analitzats, gestionats, comunicats i difosos per aprendre i millorar l’atenció dels pacients.

 

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.