Vall d’Hebron elabora un protocol per millorar la comunicació amb els pacients en cas d’un incident de seguretat

En aquest protocol es recullen les bones pràctiques de comunicació dels incidents de seguretat del pacient. I s’aborda la comunicació per mitigar les conseqüències negatives en els pacients, els professionals i la institució.

05/08/2020

El nostre compromís com a Hospital Universitari Vall d’Hebron i com a professionals de la salut és donar assistència sanitària segura i de qualitat. Malgrat tot, la nostra atenció no és infal·lible. Tot i els nostres esforços i el compromís vers la nostra tasca, a vegades les coses no acaben d’anar bé i el resultat no és l’esperat. Es produeix un esdeveniment que causa dany als pacients.

Quan es produeix un incident de seguretat pot haver-hi una primera víctima (els pacients que pateixen aquests incidents de seguretat), una segona víctima (els professionals sanitaris implicats en un incident de seguretat, que també poden patir danys emocionals i psicològics importants) i una tercera víctima (les organitzacions sanitàries poden patir danys reputacionals, econòmics i, fins i tot, culturals després d’esdeveniments adversos).

Per aquest motiu, hem elaborat el “Protocol de Comunicació Oberta d’Incidents de Seguretat del Pacient”. En aquest protocol es recullen les bones pràctiques de comunicació dels incidents de seguretat del pacient, que estan basades en els valors de la comunicació oberta. En el protocol es proporcionen recomanacions comunicatives pel que fa a la primera, la segona i la tercera víctimes. D’aquesta manera, s’aborda qui ha de comunicar la informació i on, com expressar empatia i transparència, com informar sobre les solucions que es poden oferir... En el cas de la primera víctima, per exemple, l’objectiu és mitigar les conseqüències d’un esdeveniment advers i satisfer les necessitats clíniques, d’informació i emocionals, dels pacients i les seves famílies. Per a la nostra institució és important que els esdeveniments adversos siguin identificats, analitzats, gestionats, comunicats i difosos per aprendre i millorar l’atenció dels pacients.

 

Compártelo:

Subscríbete a nuestros boletines y forma parte de la vida del Campus

Selecciona el boletín que quieres recibir:

La aceptación de estas condiciones, supone que da el consentimiento al tratamiento de sus datos personales para la prestación de los servicios que solicita a través de este portal y, si procede, para hacer las gestiones necesarias con las administraciones o entidades públicas que intervengan en la tramitación, y su posterior incorporación en el mencionado fichero automatizado. Podéis ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndoos por escrito a web@vhebron.net, indicando claramente al asunto "Ejercicio de derecho LOPD".
Responsable: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Finalidad: Gestionar el contacto del usuario.
Legitimación: Aceptación expresa de la política de privacidad.
Derechos: Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, limitación y oposición a su tratamiento.
Procedencia: El propio interesado.