El Dr. Lucas Moreno presenta els resultats de dos assajos clínics en càncer pediàtric al congrés de la Societat Americana d’Oncologia

El director clínic del Servei d’Oncohematologia Pediàtrica exposarà les conclusions de BEACON-Neuroblastoma i d’un assaig clínic que estudia l’eficàcia d’un inhibidor d’ALK per a pacients amb tumors que presenten alteracions d’aquesta diana.  

28/05/2020

El Dr. Lucas Moreno, director clínic del Servei d’Oncohematologia Pediàtrica de Vall d'Hebron i investigador principal del grup de Recerca  Traslacional en Càncer en la Infància i l’Adolescència del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), participa en el proper congrés de la Societat Americana d'Oncologia (ASCO, en les seves sigles en anglès), que enguany se celebra de forma virtual del 29 al 31 de maig. El Dr. Lucas Moreno presentarà els resultats de l'assaig clínic BEACON-Neuroblastoma, que ha conclòs que afegir els fàrmacs bevacizumab i irinotecan al tractament amb quimioteràpia millora la supervivència dels pacients amb neuroblastoma en recaiguda o resistents al tractament, un dels tumors pediàtrics més freqüents i agressius. El Dr. Lucas Moreno i el Dr. Constantino Sábado, investigador del grup de Recerca Traslacional en Càncer en la Infància i l’Adolescència del VHIR, també són coautors  d’un assaig clínic que estudia l’eficàcia del ceritinib, un inhibidor de la proteïna ALK (cinasa de limfoma anaplàsic) per tractar pacients pediàtrics amb tumors on s’observen alteracions d’aquesta diana, com ara limfoma anaplàsic de cèl·lules grans, tumor miofibroblàstic inflamatori o neuroblastomes. Els resultats de la fase 1 d’aquest estudi, promogut per Novartis, també seran exposats en el congrés d’ASCO.

El VHIR és un dels quaranta centres d’un total d’onze països europeus que participa en l’assaig clínic BEACON-Neuroblastoma, promogut per la Universitat de Birmingham i liderat pel Dr. Lucas Moreno, en el qual també participa la Dra. Soledad Gallego, cap del grup de Recerca Traslacional en Càncer en la Infància i l’Adolescència del VHIR. És l'estudi aleatoritzat més gran realitzat en neuroblastoma en recaiguda o refractarietat, realitzat amb 160 pacients entre 2013 i 2019 amb una mitjana d’edat de 5,8 anys. L’estudi conclou que subministrar bevacizumab i irinotecan, juntament amb la temozolomida, un medicament de quimioteràpia oral, millora la proporció de pacients que responen al tractament i la supervivència sense progressió, tot i que per arribar a una conclusió definitiva sobre les millors combinacions d’aquests medicaments caldria realitzar més estudis randomitzats. El neuroblastoma és un tipus de tumor es forma a partir d'unes cèl·lules de l'embrió formades pels ganglis simpàtics: és un dels càncers més comuns en nens menors de cinc anys i representa la meitat de càncers en nadons.

Al Congrés d’ASCO també es presentarà l’anàlisi final de la primera fase d’un assaig clínic sobre el tractament amb ceritinib, un inhibidor oral de la cinasa de limfoma anaplàsic, en pacients pediàtrics amb tumors on s’ha detectat una activació de l’ALK. En l’estudi, promogut per Novartis, han participat un total de 83 pacients d’un a 18 anys (la mitjana d’edat és de vuit anys), amb tumors malignes i avançats que ja havien rebut tractament en la seva majoria.

D’aquests 83 pacients, 55 pacients van ser tractats amb ceritinib per l’assaig clínic: 30 pacients pediàtrics tenien un neuroblastoma, 10 un tumor miofibroblàstic inflamatori, vuit un linfoma anaplàsic de cèl·lules grans i set altres tipus de neoplàsies. Els investigadors conclouen que la taxa total de resposta del tumor va ser d’un 75% en els pacients tractats amb ceritinib que patien linfoma anaplàsic de cèl·lules grans, 70% en aquells amb un tumor miofibroblàstic inflamatori i un 20% en els pacients amb neuroblastoma. Els efectes secundaris del Ceritinib que presenten els nens són manejables i similars als dels adults: vòmits (86,7%), diarrea (78,3%), augment de transaminases (fins a 65,1%), nàusees (56,6%) i dolor abdominal (50,6%). A més de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, formen part de l’estudi el Charite Berlin Campus Virchow-Klinikum (Alemanya), l’Hospital Niño Jesús de Madrid, el Kids Cancer Centre de Sidney (Australia), el Royal Marsden NHS Foundation Trust & The Institute of Cancer Research de Londres (Regne Unit), l’Erasmus MC-Sophia Children's Hospital d’Utrecht (Países Bajos), l’Hospital for Sick Children de  Toronto (Canadà), la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (INT) de Milan (Itàlia), l’University Children’s Hospital III Essen, University Children’s Hospital of Cologne i el Centre de Medicina Molecular (Alemanya) i el Gustave Roussy Cancer Center de Villejuif (França). 

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.