Les proves PCR es realitzen a partir d’ara al Pavelló Salut Vall d’Hebron

Les proves PCR es fan als pacients que requereixen ingrés hospitalari, que tenen visita amb un gabinet o que se’ls ha de fer qualsevol procediment que comporti manipulació de les vies aèries o risc d’aerosol.

18/05/2020

Des d’aquest dilluns 18 de maig, les proves PCR de coronavirus que es fan als pacients de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron es deixen de fer als mòduls on s’han realitzat des de l’inici de la pandèmia i es fan al Pavelló Salut Vall d’Hebron, la instal·lació esportiva situada davant de l’Hospital, a l’altre costat de la Ronda de Dalt. Aquest Pavelló és fruit de la col·laboració amb el Consorci Sanitari de Barcelona, ens format per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i arran de la crisi provocada pel coronavirus s’ha habilitat com a extensió hospitalària de Vall d’Hebron. Dins d’aquesta col·laboració, la data d’habilitació del Pavelló Salut acaba amb el decret de l’estat d’alarma però s’estan preveient fases esglaonades i disposició parcial de l’espai, si s’escau, per a la finalització del projecte conjunt, tenint en compte també el moment de la possible activació dels usos propis del Poliesportiu. 

Les proves PCR permeten saber si la persona està actualment infectada de coronavirus. Es fa als pacients de Vall d’Hebron que requereixen ingrés hospitalari (com ara els que s’han de sotmetre a una intervenció quirúrgica), que vagin a un gabinet (a fer-se algun tipus de prova o tractament ambulatori) o que se’ls hagi de fer qualsevol procediment que comporti manipulació de les vies aèries o risc d’aerosol com ara broncoscòpies, proves funcionals respiratòries, endoscòpies digestives per gastroscòpia, etc. En cas que la prova PCR per coronavirus SARS-CoV-2 surti positiva, l’activitat programada se suspèn.

Segons explica la Dra. María José Abadías, subdirectora assistencial de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, “el canvi de localització s’ha fet per la necessitat de recuperar l’espai dels mòduls per a l’activitat de Consultes Externes, que es comença a reprendre tot just aquests dies amb les mesures de seguretat adequades, descongestionant les sales d’espera i garantint el distanciament social”.

Concretament, al Pavelló Salut Vall d’Hebron s’han establert dos circuits diferenciats per a pacients pediàtrics i adults que es vagin a fer la prova PCR. Els pacients reben un missatge SMS uns dies abans de la PCR i se’ls demana que hi acudeixin a una hora concreta, ni abans ni després, i amb les mesures de protecció adequades (mascareta i mantenir les distàncies de seguretat). Tant l’entrada al circuit com la sortida es fa directament des del carrer, de manera que les persones que van a fer-se la prova no s’han de creuar amb els pacients que són al Pavelló Salut Vall d’Hebron per altres motius assistencials.

De Pavelló 100% COVID-19 a atendre altres patologies

El 29 de març, quan la pandèmia s’apropava al pic, el Pavelló es va habilitar com a extensió de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron per atendre persones afectades amb la COVID-19 no greus. El recinte tenia capacitat per acollir fins a 132 pacients amb el coronavirus, tot i que mai no es va arribar a omplir. A finals d’abril, quan l’etapa més crítica de la pandèmia havia quedat enrere i cada vegada hi havia menys pacients ingressats per la COVID-19, es va decidir deixar d’acollir-hi pacients amb coronavirus i instal·lar-hi un Hospital de Dia Polivalent que permetés recuperar activitats assistencials que s’havien deixat de fer tot garantint la seguretat del pacient.

En aquest Hospital de Dia Polivalent es realitzen teràpies d’infusions intravenosa amb antibiòtics, teràpia substitutiva amb gammaglobulina en immunodeficiències primàries, teràpies biològiques per a patologies com la psoriasi, tractaments neurològics, proves d’al·lèrgia i teràpies amb bombes d’insulina per a diabètics. Aquest dispositiu compta amb els professionals sanitaris i la tecnologia mèdica necessaris per realitzar aquestes activitats assistencials amb la màxima eficàcia i seguretat.

A més de l’Hospital de Dia Polivalent, que dona servei aproximadament a 50 persones al dia, el Pavelló acull la Consulta d’Atenció Immediata del Servei de Medicina Interna (es tracten diàriament 12 pacients de manera presencial i 10 de manera telemàtica), la Rehabilitació Ambulatòria (100 pacients al dia) i, des d’aquest dilluns, s’hi fan les proves PCR a 150 persones al dia. El nombre de pacients que atenem cada dia en aquest recinte és d’uns 320.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.