Vall d’Hebron ha estudiat la proteïna IL-6, clau per detectar els casos més greus de COVID-19, en més de 2.300 pacients des del 10 de març

Som un dels pocs hospitals de l’Estat que estudia la IL-6 de forma urgent, les 24 hores i els 365 dies de l’any.

11/05/2020

La IL-6 és una proteïna que s’ha popularitzat amb la pandèmia de la COVID-19, ja que s'ha demostrat que és un bon marcador de tempesta de citocines (una reacció immunitària defensiva potencialment mortal), fet que passa en un determinat percentatge de casos de COVID-19. Aquesta tempesta de citocines dona lloc a una resposta immunitària no controlada que causa la síndrome de destret respiratori agut (un tipus d'insuficiència respiratòria caracteritzada per l'aparició ràpida d'inflamació generalitzada als pulmons) i/o una fallada multiorgànica.

Segons explica el Dr. Manuel Hernández, cap del Servei d’Immunologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, “l’estudi de la concentració de la IL-6 és fonamental per saber l’estat d’inflamació del pacient i si és necessari prendre una decisió terapèutica com l’administració de fàrmacs biològics que bloquegen el receptor de la IL-6.”

Els Laboratoris Clínics Vall d’Hebron han donat una resposta adient a aquestes circumstàncies excepcionals, tant en volum de mostres com en temps de resposta. Això ha estat possible perquè ja existia la infraestructura necessària per portar a terme aquest procés.

Des de fa més de dos anys, el Servei d’Immunologia ha disposat d’un gran catàleg de proves de citocines (un tipus de proteïna) de resposta ràpida. Aquest circuit de resposta ràpida es va crear per donar resposta a les següents necessitats assistencials: xoc sèptic, sèpsia neonatal, immunoteràpia cel·lular amb CART, immunoteràpia immunomoduladora en càncer i limfohistiocitosi hemofagocítica, entre d’altres. Per aconseguir-ho, es va instal·lar als Laboratoris Clínics Vall d’Hebron el primer sistema de l’Estat que permet obtenir resultats en només 75 minuts. Actualment, només dos hospitals més tenen operatiu aquest equip.

“Amb el gran èxit de sinergia entre els Laboratoris Clínics Vall d’Hebron i els Serveis d’Immunologia, Bioquímica i Microbiologia, es va poder incloure, fa quasi un any, l’estudi de la IL-6 en el laboratori d’Urgències”, afirma el Dr. Manuel Hernández. D’aquesta manera ha estat possible estudiar la IL-6 en els pacients amb COVID-19 des de la seva arribada a Urgències fins al seu pas per Hospitalització i l’àrea de Crítics, de manera que els equips COVID-19 estan informats dels resultats de la IL-6 al llarg de les 24 hores del dia i els set dies de la setmana.

Gràcies a aquesta infraestructura, l’Hospital ha estat preparat per donar informació sobre la greu fase d’hiperinflamació dels pacients amb el coronavirus SARS-CoV-2, i ha permès estudiar durant aquestes setmanes més de 7.000 mostres d’IL-6 en més de 2.300 pacients amb COVID-19.

Share it:

Notícies relacionades

Professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.