Investigadors del VHIR i l’IRBLleida validen el nou antitumoral ABTL0812 per lluitar contra el càncer d’endometri

La recerca ha analitzat l’eficàcia del compost ABTL0812 en models de càncer d’endometri, el més freqüent dels tumors de l’aparell reproductor femení. Aquest fàrmac és capaç de matar les cèl·lules canceroses, però no les cèl·lules endometrials sanes- ABTL0812, desenvolupat per l’empresa catalana AbilityPharma, ja es troba en fase clínica 2 en combinació amb quimioteràpia per a tractar 40 pacients amb càncer d’endometri 

07/04/2019

Una recerca, liderada pels Drs. Antonio Gil i Eva Colás del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i pels Drs. Xavier Matias-Guiu i Núria Eritja de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), ha estudiat l’eficàcia d’ABTL0812, un fàrmac desenvolupat per la farmacèutica catalana AbilityPharma, i que s’està provant en assajos clínics de fase 2 en pacients amb càncer d’endometri avançat o metastàtic. L’estudi demostra que ABTL0812 és una opció terapèutica efectiva i selectiva per a les cèl·lules canceroses, ja que només elimina aquestes i no les cèl·lules sanes. L’estudi s’ha publicat a la revista Gynecologic Oncology.

El càncer d'endometri és el més freqüent dels tumors de l’aparell reproductor femení. Segons les últimes estadístiques, al 2018 el nombre de nous casos diagnosticats d’aquesta malaltia a tot el món va ser de 382.069, causant més de 89.900 morts. Desgraciadament, les taxes de mortalitat han augmentat en els darrers anys. Per tal de diagnosticar de manera fiable el càncer d’endometri i garantir el millor tractament, els metges han de determinar amb precisió el subtipus de càncer, el grau de diferenciació i disseminació tumoral. Aquells tumors que presenten una histologia no endometrioide, alt grau o han disseminat fora de la cavitat uterina en el moment del diagnòstic, no presenten d’inici un bon pronòstic ja que la taxa de resposta al tractament és baixa i les opcions terapèutiques són força limitades. Aquesta situació reflecteix fortament la necessitat d'estratègies terapèutiques noves i eficients.

Els investigadors dels grups de Recerca Biomèdica en Ginecologia del VHIR i de Patologia Oncològica de l’IRBLleida, juntament amb d’altres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Lleida (UdL), Ability Pharmaceuticals, el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i l’Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) han estudiat aquesta nova estratègia terapèutica en què s’ha demostrat que ABTL0812 és efectiu com a teràpia en els tipus més agressius del càncer d’endometri, i a més, impedeix que les lesions pre-malignes pre-tumorals progressin cap al càncer.

L’estudi s’ha portat a terme en una primera fase amb estudis in vitro, s’ha validat en diversos models in vivo amb ratolins i, actualment, s’està duent a terme un assaig clínic de fase 2 amb 40 pacients amb càncer d’endometri a centres oncològics punters d´Espanya i França. Els resultats d’aquest estudi clínic s’esperen durant la tardor d’aquest mateix any 2019.

“Oferim evidències preclíniques fortes del benefici terapèutic d’ABTL0812 com a tractament de primera línia del càncer d’endometri, com a monoteràpia o en combinació amb la quimioteràpia estàndard”, han explicat els investigadors de l’estudi. “El benefici terapèutic d’ABTL0812 permet també aturar la progressió de lesions precursores de càncer. Les nostres troballes presenten una estratègia terapèutica nova i clínicament aplicable pel càncer d’endometri, sobretot per aquells que presenten pitjor pronòstic”, han conclòs.

La recerca ha estat finançada per tres ajuts del Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO), (EMPLEA/EMP-TU-2015-4576), Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)( RTC-2015-3821, RTC-2017-6261-1), un ajut del Centre pel Desenvolupament de Tecnologia Industrial del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (CDTI) (INNOGLOBAL/20171061), així com dos ajuts postdoctoral de la Generalitat de Catalunya (SLT002/16/00315 i SLT002/16/00274).

 

Article de referència:I. Felip, C.P.Moiola, C.Megino-Luque, et al., Therapeutic potential of the newTRIB3-mediated cell autophagy anticancer drug ABTL0812 in endometrial cancer..., Gynecologic Oncology, https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2019.03.002

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Campus Life

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut Català de la Salut.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.