Creixem amb tudins l'hospital

Aula Hospitalària

L'objectiu principal de l'Aula Hospitalària Vall d'Hebron és minimitzar les conseqüències de la interrupció del procés educatiu en els alumnes durant la seva estada a l'hospital. L'equip docent està format per cinc docents entre Educació Primària i Secundària que, per especialitat i competència diversificada, cobreixen totes les àrees curriculars per dur a terme l'atenció educativa.

Els alumnes de l'Aula Hospitalària són infants i adolescents de mitjana i llarga hospitalització en etapa escolar obligatòria (educació primària i ESO). Les classes es duen a terme diàriament i de manera individual a les habitacions, en petits grups en un aula o al servei de diàlisi.
Aula Hospitalària

Calendari escolar

Sessions informatives

El calendari escolar de l'Aula Hospitalària segueix les directrius generals del Departament d'Educació, del Consorci d'Educació de Barcelona i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Consulta el calendari escolar de l'Aula
Per conèixer el tipus de treball, funcionament i organització de l'Aula Hospitalària Vall d'Hebron, l'equip docent ofereix la possibilitat d'assistir a sessions informatives a aquells estudiants o professionals interessats.

Sol·licitud d'assistència a les sessions informatives

Activitats a l'Aula

El centre educatiu de l'alumne és qui marca les directrius a seguir per part de l'equip docent de l'Aula Hospitalària, segons el Currículum oficial del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, A l'Aula Hospitalària, a més, s'organitzen diferents activitats amb l'objectiu d'apropar l'entorn als infants i adolescents ingressats a l'Hospital.
Celebrem les festes i tradicions
Festes i 
tradicions
A l'Aula Hospitalària se celebren festes i tradicions escolars amb l'objectiu de dur a terme algunes de les activitats que els centres educatius realitzen al llarg del curs i que col·laboren en la formació integral dels alumnes. Algunes d'aquestes són la Tardor i la Castanyada, el dia de la Música, l'Hivern i el Nadal, la Primavera i Sant Jordi, el Dia de la Pau i Carnaval.
Música a l'Aula Hospitalària de Vall d'Hebron
Amb 
música
La música forma part de l'activitat educativa de l'Aula Hospitalària, amb l'objectiu que tingui presència en el currículum de l'alumnat, i per gaudir-ne i ajudar en el treball emocional que requereix l'alumne. L'Associació del Concurs Internacional de Música Maria Canals col·labora en aquesta tasca a través dels seus voluntaris.
Ensenyem educació viària a Vall d'Hebron
Educació
viària
El programa educatiu La Guàrdia Urbana a l'escola també té lloc a l'Aula Hospitalària, amb la finalitat de donar resposta a les problemàtiques socials i per millorar la convivència, així com per prevenir conductes de risc des de l'àmbit de l'educació. La proposta didàctica s'adapta a la singularitat de l'alumnat de l'Aula Hospitalària.
L'Aula a 
l'Hospital
Es col·labora amb l'Hospital Vall Hebron en activitats educatives que poden, de manera transversal, contribuir a la formació dels alumnes en aquells temes relacionats amb la salut.
Connectem alumnes hospitzalitats entre ells
Projecte 
Connectem
Aquest projecte promou la relació entre els alumnes hospitalitzats. L'objectiu principal és facilitar la relació entre ells mitjançant diferents activitats que es duen a terme des de l'Aula Hospitalària.
Fem una revista amb el recull de treballs realitzats pels alumnes
Revista 
La Petjada
La revista recull alguns dels treballs realitzats per alumnes de l'Aula Hospitalària durant la seva estada a l'hospital, així com fotografies de diferents activitats realitzades al llarg del curs.
Consulta la revista del Curs 2019 - 2020

Preguntes freqüents

És obligatori fer classe quan l’infant o adolescent està a l’Hospital? 
Tothom té dret a l’educació, però a l’Hospital no és obligatori. Tot i així, és una bona manera de seguir el ritme escolar per no perdre el curs. Si l’alumne no es pot aixecar del llit o té necessitats educatives especials, l’Aula Hospitalària disposa de material i recursos per poder fer les classes. 

Es fan les mateixes matèries que a l’escola / institut? 
Un cop l’infant o l’adolescent ingressa, els docents de l’Aula Hospitalària es coordinen amb els de l’escola o l’institut. Cada centre fa les adaptacions necessàries perquè es puguin seguir els estudis de manera personalitzada. 

S’ha de portar material escolar? 
 Sí, cal portar material fungible (llapis, bolígraf, colors..) i els llibres de text, quaderns i llibretes que s’utilitzen a l’escola o l'institut. Si el centre treballa amb plataformes digitals i l’alumne disposa d’ordinador portàtil també és recomanable portar-lo.

Quanta estona de classe es fa a l’Hospital? Es fan exàmens?
La dedicació prevista és d’una hora al dia, depenent de l’estat de salut del pacient, la disponibilitat dels docents i la quantitat d’alumnat. Els exàmens es fan sempre que el centre educatiu ho consideri necessari.

Els germans d’un alumne ingressat poden participar a les classes? 
Les normes de funcionament de l’Aula no contemplen aquesta possibilitat, ja que no es disposa de suficients docents. 

L’Aula acull alumnat que ingressa pocs dies? I a l’Hospital de Dia? 
L’Aula atén alumnes de curta durada en cas de reingrés, encara que sigui per pocs dies. En canvi, els docents no tenen autorització per atendre alumnes a l’Hospital de Dia. 

Com es pot ser docent de l’Aula Hospitalària? 
La persona interessada s'ha d'adreçar al Consorci d’Educació de Barcelona.

Servei d'Atenció
Educativa Domiciliària

Quan un alumne rep l'alta hospitalària però encara no es pot incorporar al centre educatiu, el Departament d'Educació ofereix el Servei d'Atenció Educativa Domiciliària (AED). La iniciativa permet que un docent es desplaci a casa de l'alumne quan la durada de la malaltia es preveu superior a 30 dies. La família ha de fer la sol·licitud i serà gestionada pel centre educatiu de l'alumne. Si el pacient resideix a Barcelona, el docent de l'AED pot fer classe a l'hospital, seguint el protocol de l'Aula, en cas que l'ingrés sigui de curta durada.
Documentació relacionada 
Oferim la continuïtat educactiva a casa del pacient