Recupera el teu estat de salut

Trombòlisi intravenosa

Trombòlisi intravenosa a Vall d'Hebron

La major part dels accidents cerebrovasculars es produeixen quan els coàguls passen a través d’un vas sanguini cerebral o bloquegen el pas de la sang en aquesta àrea, és el que s’anomena accident cerebrovascular isquèmic

Per centres

Hospital General

On es troba

Informació destacada

Quan s'ha de fer la trombòlisi intravenosa?

El tractament de l’accident cerebrovascular es fa de diverses maneres, principalment quirúrgiques i farmacològiques.

Pel que fa al tractament farmacològic, té l’objectiu de dissoldre els coàguls que obstrueixen la circulació al més aviat possible gràcies a l’administració d’uns fàrmacs que s’anomenen trombolítics.

Els trombolítics, si s’administren durant les 3 h posteriors a l’inici dels primers símptomes,  permeten limitar el dany i la discapacitat que produeix un accident cerebrovascular.

Abans d’administrar aquest tractament, cal:

  • Assegurar-se que no hi ha una hemorràgia, amb una tomografia computada (TAC)
  • Cal examinar el pacient i comprovar que realment estem davant d’un accident cerebrovascular significatiu
  • Fer la història clínica del pacient i comprovar que no hi ha antecedents o problemes de salut que són incompatibles amb el tractament
  • Si hi ha sagnat cerebral, no es poden administrar, ja que poden causar un augment del sagnat.

 

Com actua la trombòlisi intravenosa?

El fàrmac dissol el coàgul que obstaculitza la circulació sanguínia en la zona del cervell afectada.

 

Riscos 

El risc més comú és l’hemorràgia cerebral.

 

 

 

 

 
Professionals relacionats
Dr. Sergio
Bellmunt Montoya
Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
Sra. Pilar
Meler Amella
Supervisora d'Infermeria
Sr. Víctor
López Barrientos
Infermer/a
Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
Sra. Olga
Miñarro Agüero
Infermer/a
Ictus i Hemodinàmica Cerebral
Dra. Estela
Sanjuan Menendez
Infermer/a
Ictus i Hemodinàmica Cerebral
Investigador
Biologia Vascular i Metabolisme (VAM), Malalties Neurovasculars
Sra. Ángela
Palacino Pleguezuelos
Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria
Ictus i Hemodinàmica Cerebral
Sr. Wifred
Llopis Miró
Fisioterapeuta
Ictus i Hemodinàmica Cerebral