Recupera el teu estat de salut

Trasplantament renal

Trasplantament renal Vall d'Hebron

El trasplantament renal és el millor tractament de la insuficiència renal crònica i millora substancialment la qualitat de vida dels pacients amb fallida de la funció renal i que haurien de rebre hemodiàlisi o diàlisi peritoneal. Actualment és un procediment rutinari, no exempt de riscos però que permet assolir una vida normal o pràcticament normal. El procés d'implantació consisteix en una cirurgia de connexió de l'arteria i la vena renal i també de l'urèter del ronyó trasplantat a la bufeta del receptor. Després d'unes hores al Servei de Cures intensives per al seu millor control, el pacient passa a la sala de Nefrologia, on estarà ingressat uns dies abans de restablir progressivament a la seva vida normal.

Per centres

Hospital General

On es troba

Informació destacada

És molt important considerar que la persona que rep un trasplantament de ronyó ha de prendre medicació durant tota la vida per tal que no es produeixi rebuig de l'òrgan trasplantat. Calen també visites periòdiques per controlar la funció del ronyó trasplantat i per monitorar en sang els nivells dels fàrmacs empleats per al control del rebuig. Els fàrmacs que es fan servir disminueixen en part les defenses de l'organisme i afavoreixen l'aparició d'infeccions oportunistes i de malalties neoplàsiques. Cal llavors un estricte control per a controlar el grau d'immunosupressió que convé en cada moment. En diferents moments de l'evolució del trasplantament renal pot ser necessària la pràctica d'una biòpsia renal per tal de conèixer l'estat real de l'empelt, perquè les analítiques en sang donen sempre una indicació indirecte. La supervivència del pacient trasplantat renal es pot arribar a equiparar al de la població general, però per a això cal tenir en compte els factors esmentats a més de cuidar la salut cardiovascular, és a dir el pes, la glucèmia i els lípids en sang a més de la tensió arterial.

La pràctica del trasplantament renal suposa una preparació acurada un cop el pacient està en insuficiència renal. Cal un donant del ronyó, que pot ser una persona viva o pot ser també un ronyó procedent d'un cadàver. En els dos casos el resultat és molt bo i l'elecció d'un trasplantament o un altre depèn de circumstàncies personals en cada pacient. Per exemple, s'escollirà un ronyó de donant viu si hi ha un voluntari que faci la donació i si les proves de compatibilitat que es fan abans de fer el trasplantament ho permeten. Si no hi ha donant, és recorrerà a una donació de cadàver, sempre amb les proves de compatibilitat siguin favorables.

Les proves diagnòstiques relacionades amb el trasplantament renal comprenen l'estudi que es fa abans de la seva pràctica. Comprenen estudis generals de l'estat del pacient receptor per tal que pugui superar la cirurgia sense problemes com també proves immunològiques per minimitzar el risc d'un rebuig.

Les proves de preparació al trasplantament comprenen estudis d'imatge (ECO, TAC) per determinar la millor zona d'implantació, les proves de compatibilitat, i després les proves de seguiment (ecografies i analítiques de control).

Per a assegurar l'èxit del trasplantament, és a dir una bona funció inicial i que es prolongui al llarg del temps:

  • S'avalua la capacitat de la persona receptora per rebre el ronyó: suposa no patir cap altra malaltia activa, com per exemple una infecciosa o una neoplàsia.
  • Es mesura també l'activitat immunològica de la persona receptora, per tal de saber quin grau de facilitat té per fer un rebuig. Si està sensibilitzada, és a dir té el sistema immune molt actiu perquè ha rebut un ronyó que ja no funciona, es fan diferents tractaments per reduir el grau de sensibilització.
  • Es mesura la compatibilitat entre donant i receptor per tal d'assegurar la tolerància del pacient al ronyó trasplantat.

 

A Catalunya es fan més de 500 trasplantaments de ronyó cada any, amb molt bona supervivència del ronyó trasplantat, que és no obstant variable i que no permet fer una predicció en cada cas individual.A mesura que el coneixement i la tecnologia avancem, és possible un seguiment i un control cada vegada més acurat del ronyó trasplantat per a allargar la seva durada.
La biotecnologia i la recerca translacional (que posa en xarxa diferents especialitats biomèdiques) poden donar avenços importants en els pròxims anys. De tota manera, actualment l'èxit del trasplantament renal es basa en gran part en el compliment exacte de la medicació contra el rebuig.

 
Professionals relacionats
Sra. Montse
Sevillano Aparicio
Supervisora d'Infermeria
Sra. Adela
Amat Huerta
Supervisora d'Infermeria
Urologia