Recupera el teu estat de salut

Tractament malalties renals

Trasplantament renal a Vall d'hebron

El tractament de la insuficiència renal té quatre pilars fonamentals.

Els controls de la tensió arterial si és alt, de les xifres d'urea elevades, del desequilibri de sals minerals (sodi, potassi, calci, fosforo, magnesi), de l'acidosi i de l'anèmia.

Les proves analítiques donen molta informació per caracteritzar l'origen i el grau de gravetat de la malaltia renal. La biòpsia renal permet fer un estudi microscòpic que moltes vegades és imprescindible. Les proves genètiques donen també informació molt rellevant.

Per centres

Hospital General

On es troba

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba

Serveis transversals

On es troba

Informació destacada

Hi ha tres nivells diferents de tractament:

a) el mèdic, amb la utilització de medicaments o hormones per suplir les funcions alterades esmentades: una dieta que generi poca urea o que contingui poc potassi, fàrmacs que controlen l'excés o defecte de sodi, potassi, calci, fosforo, magnesi, o la presència d'acidosi, i fàrmacs per tractar l'anèmia.

b) les mesures de depuració extrarenal: l'hemodiàlisi (pas de la sang per un circuit extern que fa la depuració i de les substàncies tòxiques per mitjà d'un filtre adequat), i la diàlisi peritoneal en la qual s'instil•la una solució en la cavitat peritoneal del pacient, i en extraure-la, fer el segrest de les substàncies tòxiques que normalment apareixerien en l'orina.

c) el trasplantament renal, de donant viu o de donació cadavèrica. En aquest cas el nou ronyó supleix la funció dels ronyons malalts. La durada de l'empelt renal és variable i depèn del control dels episodis de rebuig que es poden produir, un cop efectuat el trasplantament. Un pacient jove amb insuficiència renal, pot necessitar més d'un trasplantament renal al llarg de la seva vida, tot i que la vida útil dels empelts millora dia a dia amb l'aparició de nous fàrmacs immunosupressors.

 
Professionals relacionats
Dr. Daniel
Seron Micas
Cap de Servei
Nefrologia
Dr. Enrique
Trilla Herrera
Cap de Servei
Urologia
Sra. Montse
Sevillano Aparicio
Supervisora d'Infermeria
Dr. Juan
Morote Robles
Metge
Urologia
Oncologia, Recerca Biomèdica en Urologia
Sra. Adela
Amat Huerta
Supervisora d'Infermeria
Urologia
Dra. Inés Mª
de Torres Ramírez
Cap d'Unitat
Anatomia Patològica
Investigadora
Recerca Biomèdica en Urologia
Dr. Lucas
Regis Plácido
Metge
Urologia
Dra. Carolina Paz
Montecino Romanini
Dr. Ramon
Vilalta Casas
Metge/ssa
Nefrologia Pediàtrica
Dr. Jacques
Planas Morin
Metge
Urologia
Dra. Irene
Sansano Valero
Metge
Anatomia Patològica
Dra. Marta
Allué López
Dra. Alexandra
Navarro Jiménez