Recupera el teu estat de salut

Tractament de l’anèmia

Tractament de l’anèmia

L’objectiu del tractament és augmentar la quantitat d’oxigen que la sang pot transportar i s’aconsegueix incrementant la xifra de glòbuls vermells o la concentració d’hemoglobina, una proteïna dels glòbuls vermells rica en ferro i que transporta oxigen a les cèl·lules de l’organisme. A més, cal tractar la malaltia de fons o la causa de l’anèmia, si n’hi ha.

Per centres

Hospital General

On es troba

Informació destacada

Tractament habitual

El tractament de l’anèmia depèn del tipus, la causa i la gravetat de la malaltia. 

Pot consistir en:

  • Canvis en l’alimentació
  • Suplements nutricionals
  • Medicaments
  • Intervencions quirúrgiques
  • Cirurgia per al tractament de la pèrdua de sang

El metge especialista pot determinar la necessitat de fer una transfusió de sang o altres procediments més complexos.

 

Transfusió de sang i/o hemoderivats 

Una transfusió de sang i/o hemoderivats consisteix a reposar els components de la sang vitals per a la supervivència dels pacients: eritròcits, plaquetes i plasma, que no es poden substituir, mitjançant altres alternatives.

 

Quan s’ha de practicar una transfusió?

Aquest tractament està indicat en els pacients que, en un moment determinat, presenten un dèficit dels components sanguinis essencials que ha de ser corregit com més aviat millor.

Les transfusions comporten uns riscos i sempre ha de ser un metge qui prengui la decisió de transfondre, en funció de l’estat del malalt, els resultats de les anàlisis i una valoració de la situació. En aquest cas, els pacients sempre han de signar un document d’autorització, que es denomina consentiment informat.

 

Com es fa una transfusió de sang i/o hemoderivat?

La sang i els seus components s’obtenen de donants voluntaris. Abans de fer la donació de sang, és necessari que les persones donants emplenin un qüestionari sobre el seu estat de salut i, a més, s’han de sotmetre a una exploració mèdica. Posteriorment, s’analitzen tots els components sanguinis obtinguts, per descartar l’existència de malalties que es contagien a través de la sang.

Abans de fer la transfusió, s’ha de comprovar que el derivat sanguini sigui compatible amb la sang de la persona malalta. El personal facultatiu responsable ha de valorar els riscos i els beneficis del tractament per al pacient.

Tots els components s’administren a través d’una vena amb catèter venós.

 

Riscos

Encara que actualment la transfusió de sang és molt segura, es poden produir alguns efectes desfavorables:

  • Reaccions lleus, com ara febre o calfreds. Són fàcilment tractables.
  • Reaccions greus, com la destrucció dels eritròcits, hemòlisi, reaccions al·lèrgiques greus i edema pulmonar, amb risc important per als pacients. Són poc freqüents.

Actualment, la transmissió de malalties infeccioses associades a la sang és molt poc probable. Totes les unitats de sang se sotmeten a les anàlisis preceptives per conèixer el seu grup sanguini i per prevenir la transmissió de malalties infeccioses com sífilis, hepatitis B, hepatitis C, VIH, malaltia de Chagas i la infecció pel virus limfotròfic de limfòcits T humans.

 
Professionals relacionats
Dr. David
Beneitez Pastor
Sra. Nuria
González Pedrero
Infermer/a
Hematologia
Sra. Sandra
Renard
Infermer/a
Hematologia