Recupera el teu estat de salut

Dessensibilització

Al·lèrgia

La dessensibilització és un dels tractaments disponibles per induir tolerància temporal o sostinguda mitjançant l’administració als pacients de dosis repetides de l’al·lergen que els causa problemes. És un procediment que s’utilitza habitualment en el tractament de l’al·lèrgia a alguns medicaments i aliments.

Per centres

Hospital General

On es troba

Informació destacada

La dessensibilització consisteix en l’administració en condicions controlades de dosis creixents de l’al·lergen al qual es troba sensibilitzat el pacient, per tal d’aconseguir que toleri el medicament o l’aliment que li provoca problemes. 

D’aquesta manera s'indueix una tolerància normalment temporal, que comporta que el pacient pugui rebre els tractaments als quals és al·lèrgic en un primer moment i que poden condicionar-li la necessitat de fer servir alternatives menys eficaces. En el cas dels aliments, el pacient pot arribar a tolerar-los per complet o a guanyar protecció enfront ingestes inadvertides.

El pacient se sotmet al tractament de dessensibilització en presència de l’al·lergòleg a l’hospital.

 

Riscos

Risc de reaccions al·lèrgiques durant el procediment.

 
Professionals relacionats
Dra. Victòria
Cardona Dahl
Metge/ssa
Al·lergologia
Sra. Diana
Alcaraz Lencina
Administració
Al·lergologia