Suport al diagnòstici al tractament
Inici | Què podem fer per tu | Suport al diagnòstic i al tractament

Suport al diagnòstic i al tractament

Et presentem els serveis que donen suport als equips assistencials de l'hospital, pel que fa a les proves diagnòstiques i al seguiment dels tractaments. Ens referim al Servei de Farmàcia, l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, els Laboratoris Clínics Vall d’Hebron i el Servei de Física i Protecció Radiològica. Aquesta àrea té com a objectiu principal donar resposta a les demandes generades pels equips assistencials de Vall d’Hebron en relació amb les diverses proves diagnòstiques de què es disposa, tot oferint el suport al diagnòstic, tractament i seguiment del procés assistencial.

Farmàcia

El Servei de Farmàcia dona suport a l’activitat assistencial i té com a objectiu principal l’ús segur i eficient dels medicaments. Està reconegut com a centre col·laborador de l’Institute for Safe Medication Practices per la seva tasca orientada a la prevenció d’errors de medicació. Està altament automatitzat i inclou la robotització de la preparació d’injectables i de les nutricions parenterals.
Més informació

Radiodiagnòstic (IDI)

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és la seu d’un dels centres de l’Institut de Diagnòstic de la Imatge (IDI), que realitza serveis de diagnòstic per la imatge, com ara les ressonàncies magnètiques, i de medicina nuclear. Utilitza les tècniques i els equipaments més avançats; prova d’això és la tomografia per emissió de positrons (PET-TC), que permet analitzar l'aspecte molecular de malalties com el càncer.
Més informació

Laboratoris clínics

Els Laboratoris Clínics Vall d’Hebron són els més grans de l’Estat espanyol i uns dels més grans d’Europa per volum i complexitat. Disposen de la tecnologia més innovadora, que permet millorar el temps de resposta. Tenen les tècniques diagnòstiques més avançades i un catàleg que comprèn més de 1.000 proves.
Més informació

Física i protecció radiològica

Aquest servei assegura l’administració eficaç i sense risc de la radiació per obtenir el millor resultat diagnòstic o terapèutic segons la prescripció mèdica. Això inclou la protecció dels pacients, treballadors i altres persones de la perillositat potencial o excés de radiació. Estableix protocols de dosimetria i assegura una bona qualitat d’imatge.
Més informació

Banc de sang

El Banc de Sang i Teixits (BST) té com a missió garantir el bon ús i abastament de sang i teixits, així com desenvolupar teràpies avançades i de diagnosis immunològiques. Amb això, persegueix millorar la vida de les persones i l’atenció als donants. El BST és una empresa pública del Departament de Salut i té una de les seves seus permanents dins del complex de Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus.
Més informació