Tenim les eines per la màxima cobertura

Tomografia computada

Tomografia computada (TC) a Vall d'Hebron

La tomografia computada, també coneguda per “TC” o “TAC”, és una prova que serveix per obtenir informació morfològica de diferents tipus de teixits: ossos, pulmons, cervell, fetge, vasos sanguinis o teixits tous, per exemple. Gràcies a aquesta prova podem diagnosticar malalties cardiovasculars, infeccions, trastorns musculoesquelètics, càncer i infeccions, fer-ne el seguiment i planificar els tractaments mèdics i quirúrgics, si calen.  

Per centres

Serveis transversals

On es troba

Informació destacada

Com es fa?

Per fer la prova, cal que els pacients s’estirin sobre la taula mòbil de la TC. Posteriorment, aquesta es va desplaçant per l’interior de l’aparell. Segons la part del cos que s’examini, el pacient pot percebre aquest moviment o no.

Durant la realització de l’exploració radiològica, s’administra per via venosa un medi de contrast (iodat) que és gairebé imperceptible i innocu. Sempre estareu acompanyats de professionals sanitaris que us atendran i resoldran els vostres dubtes, necessitats.

Un cop realitzada la prova, el radiòleg o radiòloga especialitzat en TC i altres exàmens radiològics, interpreta les imatges i emet un informe per a l’especialista que ha sol·licitat la prova.  

 

Riscos

No hi ha riscos, llevat que el pacient tingui intolerància o especial sensibilitat a algun dels components de la substància de contrast.

Tot i així, poden haver-hi riscos si el pacient presenta algunes malalties, però són personalitzats. També existeixen els propis de tota exploració radiològica amb contrast:

  • Embaràs
  • Asma
  • Insuficiència renal
  • Diabetis tractada amb metformina