Tenim les eines per la màxima cobertura

Ressonància magnètica

Ressonància magnètica nuclear a Vall d'Hebron

La ressonància magnètica nuclear és una prova que permet obtenir imatges del cos humà, anatòmiques i funcionals, que serveixen per fer un diagnòstic i valorar l’estat de salut d’una persona. Són diverses les malalties que requereixen aquest tipus d’imatges, com ara traumatismes, exploracions del cervell i la medul·la o càncer, entre d'altres.  

Per centres

Serveis transversals

On es troba

Informació destacada

Com es fa?

 

Mitjançant un potent imant i ones de ràdio, l’aparell de ressonància magnètica permet obtenir imatges detallades de les estructures internes del cos humà.

Per fer la prova, els pacients s’han d’estirar en una taula mòbil que s’introdueix en l’equip de ressonància magnètica. Habitualment dura entre 20 i 40 minuts, durant els quals una infermera o personal tècnic atenen els pacients i els indiquen com s’hi han de col·locar perquè res no interfereixi en l’obtenció de les imatges. Durant la prova és important que els pacients no es moguin.

Hi ha vegades que és necessari administrar un contrast per via intravenosa, a fi que es puguin veure millor algunes parts del cos.

Quan els pacients són nens o no col·laboren, els professionals han de valorar si és necessari sedar-los. 

En acabar la prova, el radiòleg o radiòloga interpretarà les imatges i farà l’informe.

  

Riscos

 

Segurament, no us podreu fer la prova si porteu:

 • un marcapassos
 • grapes per aneurisma cerebral
 • vàlvules cardíaques artificials
 • implants a l'orella interna
 • articulacions artificials, implantades recentment
 • stents vasculars


Sempre cal que comuniqueu als professionals que us atenguin si:

 • esteu embarassada
 • esteu donant el pit
 • teniu al·lèrgia al contrast
 • patiu claustrofòbia
 • patiu insuficiència renal greu
 • teniu el fetge trasplantat
 • se us ha practicat una intervenció

 

 

 

 

Especialitats assistencials
  
Notícies i activitats