Tenim les eines per la màxima cobertura

Prova d’exposició (o de provocació o de tolerància)

Al·lèrgia

La prova d’exposició és l’administració controlada d’un medicament o un aliment per tal de diagnosticar reaccions al·lèrgiques.

Per centres

Hospital General

On es troba

Informació destacada

Per a què serveix? 

Les proves d’exposició controlada a aliments o fàrmacs serveixen per a confirmar o descartar reaccions al·lèrgiques, quan no s’ha pogut arribar a un diagnòstic concloent amb altres proves. 

 

Com es fa?

Per a realitzar una prova d’exposició controlada, en primer lloc s’ha d’informar el pacient sobre la prova, explicar-li per a què serveix i els riscos que implica. Se li ha d’entregar al pacient per escrit un full d’informació i sol·licitar-li que signi un formulari de consentiment informat.

Les proves es fan al gabinet d’infermeria, situat a la segona planta de l'Antiga Escola d'Infermeria, on una infermera realitza les proves cutànies i algunes d'exposició a aliments i medicaments, o a l’Hospital de Dia d’Al·lergologia, on es disposa de totes les eines per a diagnosticar i tractar qualsevol reacció adversa, així com d’un metge i personal d’infermeria format per a dur a terme aquest procediment. 

En les proves amb medicaments, aquest s’administrarà per la via més segura segons cada situació (oral o intravenosa). Quan sigui necessari, es fraccionarà la dosi o es disminuirà la velocitat d’administració segons la reacció adversa documentada i el tipus de fàrmac a estudiar.

Un cop acabada l’administració del fàrmac, els pacients han d’estar unes hores en observació per poder diagnosticar les reaccions no immediates.

 

Riscs

Atès que el procediment no està exempt de riscs, per realitzar una prova d’exposició s’ha de valorar la relació risc-benefici. En el cas d’estudis amb medicaments, només es faran amb fàrmacs importants. És a dir, en els casos en què és més eficaç que altres alternatives (si és que n’hi ha). 

La majoria de reaccions que es produeixen durant la prova són reaccions lleus, que es diagnostiquen i tracten de manera precoç. No obstant això, es poden produir reaccions greus, com l’anafilaxi o el xoc anafilàctic.

 

Alternatives

No hi ha alternatives a les proves d’exposició, ja que es tracta de l’última etapa d’un procés diagnòstic. Tot i això, si s’assoleix el diagnòstic amb proves anteriors (cutànies o analítiques) pot no ser necessari fer-les.

 
Professionals relacionats
Dra. Victòria
Cardona Dahl
Metge/ssa
Al·lergologia
Sra. Diana
Alcaraz Lencina
Administració
Al·lergologia