Tenim les eines per la màxima cobertura

Colposcòpia i biòpsia

Colposcòpia a Vall d'Hebron

La colposcòpia permet examinar de forma ampliada el coll de l’úter, o cèrvix, i identificar de forma precoç possibles lesions que podrien ser precursores d’un càncer i, també, lesions canceroses. Es fa amb un microscopi especial que s’anomena colposcopi i que serveix per saber quina és la causa d’una citologia “anormal”. Durant l’exploració, els ginecòlegs estudien el coll uterí i decideixen si cal fer una biòpsia i de quina zona. També poden extirpar certs teixits, si és necessari. Per fer la biòpsia es pren una petita mostra i s’envia al laboratori perquè s’examinin les cèl·lules. A partir d’aquest examen es pot fer un diagnòstic i decidir el tractament que cal seguir, si cal. 

Per centres

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba

Informació destacada

Per a què serveix?

Aquesta tècnica s’utilitza per detectar de forma precoç lesions que podrien desencadenar un càncer del coll de l’úter i també per extreure mostres que permeten fer-ne un diagnòstic i, fins i tot, extirpar teixits.

L’ exploració també serveix per diagnosticar, a més del VPH, altres infeccions de transmissió sexual.

 

Com es fa?

Per fer la prova, la pacient s’ha de col·locar a la llitera d’exploració ginecològica i situar una cama a cada un dels estreps laterals.

Tot seguit, el metge insereix un aparell a l’interior de la vagina, l’espècul, que permet separar-ne les parets i acosta el colposcopi, mitjançant el qual pot veure l’àrea que ha d’examinar. Si durant l’exploració, detecta zones anòmales, pot decidir fer una biòpsia del teixit que posteriorment s’ha d’analitzar amb un microscopi al laboratori.

Les anomalies detectades en una biòpsia de cèrvix s’anomenen neoplàsies cervicals intraepitelials (CIN) i es classifiquen en:

  • Lleus (CIN 1): per norma general desapareixen espontàniament sense tractament
  • Moderades (CIN 2): es recomana fer una altra citologia o colposcòpia al cap de 6 mesos i decidir el tractament
  • Greus (CIN 3). S’han de tractar

 

Riscos

Possibles molèsties mentre es pren la mostra i, de vegades, un sagnat lleuger que pot durar entre 3 i 4 dies. 

 
Professionals relacionats
Dr. Antonio
Gil Moreno
Cap de Servei
Ginecologia
Recerca Biomèdica en Ginecologia
Dra. Lidia
Illán Hernández
Metge/ssa
Esterilització
 
Notícies i activitats