Som Vall d'Hebron

imatge de Mónica Rodríguez Carballeira
 
User info Wrapper
imatge
User info

Dra. Mónica
Rodríguez Carballeira

Dra.
Mónica
Rodríguez
Carballeira

La meva trajectòria professional m'ha permès conrear la passió per l’assistència, la recerca i la docència. Les dos primeres centrades a les malalties autoimmunes sistèmiques. I l’afició per la docència m’ha dut primer a ser tutora i, durant els darrers 13 anys, Cap d’Estudis d’un hospital universitari. Actualment directora de Docència i del Vall d’Hebron Centre de Simulació Clínica Avançada (VHiSCA). Lidero amb il.lusió el projecte docent d’aquest Hospital, assolint el repte de treballar per facilitar, coordinar i potenciar l’activitat docent  en els seus diferents vessants.

Centers Info

Institucions de què forma part

Hospital General

Directora de Docència
Direcció de Docència
On trobar-lo

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

Directora de Docència
Direcció de Docència
On trobar-lo

Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats

Directora de Docència
Direcció de Docència
On trobar-lo

Serveis transversals

Directora de Docència
Direcció de Docència
On trobar-lo
Curriculum

Currículum

La meva activitat professional s'ha desenvolupat en 3 grans blocs:

- Assistencial: internista especialitzada en "malalties autoimmunes i sistèmiques "; de 2000 a 2017 responsable d'una unitat específica (acreditada per la SEMI com de Nivell II: assistencial i docent)

- Docent: col·laboració en la formació d'estudiants de medicina (Universitat de Barcelona). Tutora de residents de 2002-2008; Cap d'Estudis 2008-2017, ambdues en un hospital universitari amb 25 unitats docents acreditades per la formació sanitària especialitzada.

- Recerca en diferents línies:

- Malalties autoimmunes sistèmiques: en el si del Grup de Malalties Autoimmunes Sistemàtiquess (GEAS), col.laboro en línies de recerca, i coordino el registre nacional de malaltia de Behçet. Des del 2008 lidero una línia de recerca pròpia sobre enteritis en aquestes malalties, actualment en fase d’estudi multicèntric.

- Col.laboració donant assessorament i suport metodològic i estadístic, i aportant pacients als estudis amb diversos grups de recerca sobre: Malalties infeccioses (grup AGAUR); MPOC; incontinència urinària i anèmia i embaràs. 

Aquesta activitat ha motivat la participació en més de 100 congressos nacionals i internacionals. I ha estat objecte de la direcció de 4 tesis doctorals,  i múltiples publicacions: índex H de 21. Codi ID ORCID 0000-0002-8802-0238

 

Altres institucions

Altres institucions amb les quals està vinculat

Cal assenyalar també la relació institucional a partir dels diferents àmbits d'activitat:

- Membre fundacional del GEAS de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

- Membre de la Junta Permanent de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya

- Participació en els grups de treball de Qualitat Docent i de Formació Transversal del Departament de Salut, Direcció General d’Ordenació Professional

- Vicepresidenta de la Societat Catalana Medicina Interna

 
Professionals relacionats
Dr. Josep
Tabernero Caturla
Cap de Servei
Oncologia Mèdica
Dr. Xavier
Montalban Gairín
Cap de Servei
Neuroimmunologia clínica
Dr. Albert
Salazar Soler
Dr. Joan Xavier
Comella Carnicé
Director
Direcció de Recerca
Sr. Fran
Garcia Morales
Director de Comunicació, Estretègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciudadana
Director de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Director de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Director de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutradana
Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana
Sr. Ignasi
Maspons Molins
Enginyer
Direcció de Docència
Enginyer
Direcció de Docència
Enginyer
Direcció de Docència
Dra. Mireia
Arnedo