Informa't de les malalties en què som especialistes

Virus d'Ebola

Ebola a Vall d'Hebron

La malaltia del virus de l’Ebola (MVE) és una malaltia infecciosa greu que té l’origen en els animals salvatges. Està causada per un virus del gènere “Ebolavirus” (Filovirus), que se sol presentar en forma de brots que tenen un percentatge de mortalitat del 50 %.

Informació destacada

Els símptomes

Els primers símptomes són febre sobtada, dolor muscular, debilitat, mal de cap i mal de coll. Aquests símptomes van seguits de vòmits, diarrea, disfunció renal i hepàtica, erupcions cutànies i hemorràgies.

A la fase final de la malaltia, els pacients desenvolupen una fallida multiorgànica que en alguns casos se supera durant la segona setmana d’evolució i en d’altres, provoca la mort.

És una malaltia contagiosa quan apareixen els símptomes.

  

A qui afecta el virus de l’Ebola?

És una malaltia freqüent a l’Àfrica central i occidental. El brot més important es va produir l’any 2014, amb més d’11.000 morts (Guinea, Libèria i Sierra Leone).

El període d’incubació oscil·la entre 2 i 21 dies.

En humans es transmet amb el contacte directe amb la sang i les secrecions corporals de les persones infectades o amb objectes contaminats amb fluids corporals dels pacients. També es pot transmetre per contacte sexual fins a tres mesos després de l’inici dels símptomes.

 

El diagnòstic

Cal tenir en compte l’antecedent epidemiològic de viatge o contacte amb persones malaltes és bàsic. El diagnòstic definitiu es fa amb proves de laboratori en centres de referència, en què es detecta l’àcid nucleic viral en mostres biològiques. Abans d’establir un diagnòstic de MVE cal descartar altres malalties infeccioses com ara el paludisme, la febre tifoide, el dengue o la meningitis.   

 

El tractament habitual

Fins ara, no hi ha cap tractament específic per combatre-la. S’ha de mantenir una adequada hidratació i pressió arterial dels pacients, així com altres mesures de suport vital.

  

La prevenció

La prevenció de l’Ebola es basa en diferents estratègies:

  • adopció de mesures estrictes de protecció en l’atenció de pacients infectats.
  • tractament adequat de les mostres líquides dels residus i dels cadàvers.
  • vigilància i seguiment dels contactes dels pacients, per reduir el risc de transmissió a la comunitat.
  • informació i educació sanitària al pacient.

Actualment, hi ha una vacuna en fase d’autorització que ha mostrat uns resultats excel·lents.

Per centres

Hospital General

On es troba

Serveis transversals

On es troba
 
Grups de recerca
Consells de salut relacionats
Tractaments relacionats
  
Professionals relacionats
Dr. Tomàs
Pumarola Suñé
Cap de Servei
Microbiologia
Dra. Magda
Campins Martí
Cap de Servei
Medicina Preventiva i Epidemiologia
Epidemiologia i Salut Pública
Dr. Vicenç
Falcó Ferrer
Cap de Servei
Malalties Infeccioses
Dr. Mateu
Espasa Soley
Responsable/Coordinador
Microbiologia
Dr. Andrés
Antón Pagarolas
Dr. Juan José
González López
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
Dr. Fernando
Salvador Vélez
Dr. Adrià
Curran Fàbregas
Dra. Paula
Suanzes Díez
Metge/ssa
Malalties Infeccioses
Investigadora
Malalties Infeccioses
Dr. Pau
Bosch Nicolau
Dr. Jorge Néstor
García Pérez
Metge
Malalties Infeccioses
Dr. Adrián
Sánchez Montalvá
Notícies i activitats