Informa't de les malalties en què som especialistes

Tuberculosi

Tuberculosi Vall d'Hebron

Malaltia infecciosa produïda pel microorganisme Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalment el sistema respiratori i que requereix un tractament prolongat i sense interrupció per aconseguir la curació. Si s'interromp, es produeixen de manera característica resistències als fàrmacs, la qual cosa dificulta la curació. El reservori de Mycobacterium tuberculosis és l'home i en general, és una malaltia transmissible per via aèria. El contagi es produeix per una convivència estreta amb una persona amb tuberculosi pulmonar. És important tenir clar que estem parlant d'una malaltia tractable, guarible i que es pot erradicar, la qual cosa vol dir que podria arribar a desaparèixer de la població mundial. 

Informació destacada

Tanmateix, actualment és la primera causa de mort per malalties infeccioses al món. Factors com ara les resistències als fàrmacs de primera línia o coinfeccions, dificulten el tractament de la malaltia i augmenten la mortalitat. 

 

Els símptomes

 

Els símptomes de la tuberculosi depenen de l'òrgan al qual afecti. En el cas de l'afectació pulmonar, els símptomes més freqüents són tos amb expectoració, febre, pèrdua de pes i sudoració nocturna. S'ha de considerar el diagnòstic de tuberculosi quan aquests símptomes duren més de 3-4 setmanes. 

 

A qui afecta la malaltia?

 

Pot afectar qualsevol persona si ha estat en contacte amb pacients afectats.  

 

Diagnòstic

 

La tuberculosi es diagnostica d'acord amb la simptomatologia dels pacients, les troballes de l'exploració física i els resultats de les proves complementàries. Les proves microbiològiques són un pilar bàsic per al diagnòstic. Entre aquestes s’inclouen el cultiu de micobacteris, tècniques microscòpiques i proves de biología molecular. Els pacients tenen un diagnòstic confirmat quan les proves microbiològiques són positives, en cas contrari tenen diagnòstic probable.

 

 

Tractament habitual

 

Es fa mitjançant una associació de fàrmacs per evitar l'aparició de resistències. La durada del tractament és llarga (mínim, sis mesos) perquè molts fàrmacs actuen sobre els bacteris en divisió i aquest microorganisme és de creixement lent. Si és possible s'administren totes les pastilles en una sola presa al dia per facilitar el compliment del tractament.

 

 

Les proves més habituals

 

Són la radiografia de tòrax, analítica general i cultius de mostres biològiques.

 

Prevenció

No existeixen mesures de prevenció específiques per evitar la infecció

 

 

 

 

Per centres

Hospital General

On es troba

Serveis transversals

On es troba
  
Consells de salut relacionats
   
Professionals relacionats
Dr. Jaume Joan
Ferrer Sancho
Cap de Servei
Pneumologia
Dr. Benito
Almirante Gragera
Cap de Servei
Malalties Infeccioses
Investigador Principal
Malalties Infeccioses
Dr. Tomàs
Pumarola Suñé
Cap de Servei
Microbiologia
Dr. Andrés
Antón Pagarolas
Dr. Maria Luiza
De Souza Galvão
Coordinador Mèdic
Pneumologia
Sra. Carmen
Ferrer Barbera
Supervisora d'Infermeria
Malalties Infeccioses
Dr. Juan José
González López
Dr. Mateu
Espasa Soley
Responsable/Coordinador
Microbiologia
Dr. Adrià
Curran Fàbregas
Dr. Israel
Molina Romero
Metge/ssa
Malalties Infeccioses
Investigador Principal
Dr. Marc
Miravitlles
Dr. Vicenç
Falcó Ferrer
Metge/ssa
Malalties Infeccioses
Dr. Fernando
Salvador Vélez