Informa't de les malalties en què som especialistes

Tronc arteriós

Tronc arteriós a Vall d'Hebron

El tronc arteriós és una cardiopatia congènita. Al cor neixen només un vas i una vàlvula, en comptes de les dues artèries i les dues vàlvules habituals. S’associa sempre a una comunicació interventricular, que és un forat en l’envà que separa els dos ventricles.

 

La sortida d’un sol vas del cor, implica que la sang oxigenada està barrejada amb la no oxigenada i arriba així als pulmons i a la resta del cos. D’aquest únic vas, n’emergeixen les artèries que irriguen tot el cos i les que irriguen els pulmons. Com que hi ha un augment del volum de la sang que passa pels pulmons, es pot desencadenar una insuficiència cardíaca congestiva i dany pulmonar.

Informació destacada

Els símptomes

 

Els símptomes més comuns del tronc arteriós són:

  • cianosi (coloració blavosa de la pell)
  • fatiga
  • pal·lidesa
  • freqüència respiratòria i cardíaca augmentada

 

A qui afecta el tronc arteriós?

 

És una cardiopatia rara que afecta menys d’1 de cada 10.000 infants i ho fa de la mateixa manera en tots dos sexes. Pot estar associada a anomalies cromosòmiques, com ara la síndrome de DiGeorge o la delecció 22q11.

 

 

El diagnòstic

 

El diagnòstic del tronc arteriós es du a terme per ecocardiograma, habitualment de forma prenatal o en les primeres hores de vida. Normalment amb això n’hi ha prou per fer el diagnòstic i no s’han de fer més proves.

 

 

El tractament habitual

 

Es corregeix mitjançant cirurgia en el període neonatal, en què se separen les dues circulacions amb la col·locació d’un conducte cap a l’artèria pulmonar i el tancament de la comunicació interventricular.

 

La major part dels infants intervinguts es recuperen i desenvolupen amb normalitat.

 

En alguns casos és possible que es necessitin procediments addicionals abans d’arribar a l’edat adulta.

Per centres

Hospital Infantil i Hospital de la Dona

On es troba